Ranking kobiet zasiadających we władzach jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, opublikowała  samorządowa „Wspólnota”. Jego autorzy zauważają, że pań w samorządach stopniowo przybywa. Po wyborach w 1990 r. (a więc u zarania samorządu terytorialnego po zmianach ustrojowych), ich odsetek w gminach wiejskich przekraczał ledwie 9 proc. Po 2014 r. był już niemal trzykrotnie wyższy. „Wspólnota” podkreśla, że coraz więcej kobiet piastuje stanowiska m.in. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, co wiąże się z silną pozycją w lokalnym samorządzie. Powiat stargardzki w rankingu zajął pod tym względem jedno z wyższych miejsc w zestawieniu.

W swoim tekście „Wspólnota” dokonuje obszernej i szczegółowej analizy składów rad i zarządów: gmin, miast, powiatów oraz miast na prawach powiatu i samorządów województw.

Jak prezentują się wyniki rankingu? W samorządach wojewódzkich, w żadnym z regionów przyjęty tzw. wskaźnik feminizacji nie osiągnął 50 proc.  Najwyższy, 40- proc. dotyczy województwa lubuskiego, gdzie marszałkiem jest kobieta. Najniższy- opolskiego.

Wśród 315 powiatów, w dwunastu „wskaźnik feminizacji” przekracza 50 proc. Z kolei w siedmiu wynosi okrągłe „0”.  Na łamach „Wspólnoty” czytamy dalej, że najsilniej sfeminizowane pozostają władze miast.

Posługując się dalej „wskaźnikiem feminizacji” w poszczególnych samorządach, „Wspólnota” zamieszcza także rankingi gmin, miast, powiatów i województw, gdzie odnotowano udział  pań zarówno we organach stanowiących, jak i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego.

Powiat Stargardzki w tym zestawieniu zajął 45. pozycję ( wśród 314 powiatów), ze wskaźnikiem 20,43 proc. Województwo zachodniopomorskie uplasowało się natomiast na 4. miejscu. Dość wysokie miejsce w rankingu „Wspólnoty”, zawdzięczamy Zarządowi Powiatu w obecnym składzie, w którym- posługując się terminologią rankingu- „wskaźnik feminizacji” osiągnął pełne 100 proc.

W rozmaity sposób można odnosić się oraz komentować zestawienia tego rodzaju, zwłaszcza w kontekście niedawno świętowanego Dnia Kobiet. Formalnie parytety w politycznym wymiarze wprowadzono już dawno. Na czasie są także rankingi pań, które osiągnęły sukces w polityce i biznesie. Cieszy, że i w tym kontekście Powiat Stargardzki zaliczono do awangardy. To również forma zachęty dla kobiet, by jeszcze bardziej angażowały się w sprawy publiczne. Biorąc pod uwagę wyniki rankingu „Wspólnoty”, jest w tym obszarze jeszcze wiele do zrobienia.

Pełny tekst rankingu dla zainteresowanych zamieszczamy poniżej:

http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/Ranking/Ranking_kobiety_w_samorzadzie_nowe.pdf


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.