Ogólnopolski oraz bezterminowy strajk nauczycieli po fiasku niedzielnych rozmów „ostatniej szansy” ogarnął także szkoły ponadpodstawowe i zespoły szkół, będące pod bezpośrednim nadzorem Powiatu Stargardzkiego. Spośród sześciu placówek, a także Centrum Kształcenia Praktycznego i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, które zatrudniają łącznie 450 nauczycieli, strajk rozpoczęły niemal wszystkie- włącznie z pracownikami poradni.

Gotowość do pracy wyrazili jedynie nauczyciele Centrum Kształcenia Praktycznego. W każdej ze strajkujących szkół, w czynnym proteście nie uczestniczy od jednej do trzech osób. Do strajku w II Liceum Ogólnokształcącym nie przystąpiło sześciu nauczycieli, natomiast w Zespole Szkół Budowlano- Technicznych- jedenastu.

Dzień pracy bez przeszkód rozpoczęto w Szkole Podstawowej Specjalnej. Trzy biorące udział w proteście centrale związkowe uznały, że z ważnych względów społecznych strajk nie jest wskazany w placówce, zapewniającej pomoc  i wsparcie podopiecznym niepełnosprawnym intelektualnie. Nie strajkuje także Bursa Szkolna. I tu centrale związkowe przyznały, ze ważne jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania placówki, która zapewnia miejsca noclegowe uczniom spoza Stargardu.

Biorąc pod uwagę pierwsze dane, do strajku przystąpiła większość nauczycieli zatrudnionych w placówkach, będących pod zarządem Powiatu Stargardzkiego. Bardziej precyzyjne informacje, odnośnie liczby strajkujących osób będą znane od wtorku ze względu na to, że zgodnie z grafikiem godzin część nauczycieli rozpoczyna pracę o różnych porach dnia. Pracownicy oświatowej administracji (jest ich ok. 160) w większości pracują normalnie.

O bezpieczeństwo placówek oświatowych dbają dyrektorzy szkół, którzy pozostają w stałym kontakcie z komitetami strajkowymi. Informacje na temat rozpoczynającego się w poniedziałek strajku odpowiednio wcześniej otrzymali rodzice i opiekunowie, w formie SMS- ów lub za pośrednictwem dzienników elektronicznych.