Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

Test sprawności systemu alarmowego zostanie przeprowadzony w środę, 10 kwietnia. W ramach ćwiczeń odezwą się wtedy syreny, zainstalowane w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta, oraz  gmin powiatu stargardzkiego. Próbny alarm potrwa około minuty. Zarządzenie w tej sprawie wydał Wojewoda Zachodniopomorski

Jak informuje Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, celem testu urządzeń alarmowych jest sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania systemu wykrywania, alarmowania i ostrzegania mieszkańców o zagrożeniach na terenie województwa. Syreny maja być włączone  nie dłużej niż przez minutę.

Podstawą do przeprowadzenia testu jest § 10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. Przepis rozporządzenia stanowi, że wykorzystanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych w ramach testów i ćwiczeń funkcjonowania systemu, możliwe jest po ogłoszeniu tego faktu przez właściwe terytorialnie organy administracji publicznej. Mieszkańcy mają być powiadomieni o tym fakcie przynajmniej z 24- godzinnym wyprzedzeniem.

 Syreny odezwą się zatem w środę 10 kwietnia, punktualnie o godz. 8.41.- zgodnie z wydanym zarządzeniem Wojewody.