Przed nami  drugi już dzień strajku nauczycieli, który ma charakter bezterminowy. Strajkują    szkoły ponadpodstawowe i zespoły szkół, będące pod bezpośrednim nadzorem Powiatu Stargardzkiego-  ogółem siedem placówek, w tym pracownicy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. W czynnym proteście uczestniczy łącznie 241 nauczycieli placówek szkolnictwa ponadpodstawowego.

Zgodnie z danymi Systemu Informacji Oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2018 r. w Powiecie Stargardzkim zatrudnionych jest 450 nauczycieli w 11 placówkach. W siedmiu, które przystąpiły do strajku jest ich 350. By zapewnić ciągłość funkcjonowania szkół ponadpodstawowych, na co dzień potrzeba ok. 280 osób. Reszta pracowników z ogólnej statystycznej liczby zatrudnionych przebywa na zwolnieniach lekarskich, bądź urlopach zdrowotnych i wychowawczych.

Po rozpoczęciu strajku w poniedziałek 8 kwietnia,  do strajku w szkołach ponadpodstawowych i zespołach szkół powiatu nie przystąpiło 30 nauczycieli. W akcji strajkowej nie uczestniczą nauczyciele Centrum Kształcenia Praktycznego. W każdej ze strajkujących szkół, w czynnym proteście nie uczestniczy od dwóch do siedmiu osób. Do akcji strajkowej dołączyli natomiast sześciu pracowników administracji i obsługi  w I i II LO, a także w ZS 2.

Bez przeszkód i zgodnie z planem lekcji funkcjonuje Szkoła Podstawowa Specjalnej. Związkowcy uznali wcześniej, że z uwagi na profil działalności oraz opiekę nad uczniami z niesprawnością intelektualną różnego stopnia, akcja strajkowa w placówce przy Wita Stwosza nie jest wskazana. Nie strajkuje także Bursa Szkolna, zapewniając nocleg i opiekę uczniom, dojeżdżającym spoza Stargardu.

Biorąc pod uwagę potwierdzone i zweryfikowane informacje,  w strajku bierze udział większość nauczycieli zatrudnionych w placówkach, będących pod zarządem Powiatu Stargardzkiego. O bezpieczeństwo placówek oświatowych dbają dyrektorzy szkół, którzy pozostają w stałym kontakcie z komitetami strajkowymi. O sytuacji na bieżąco informowani są także rodzice i opiekunowie uczniów.