Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska, razem z Zastępcą Prezydenta Stargardu Ewą Sową uczestniczą w II edycji Samorządowej Debaty  Oświatowej. Miejscem  spotkania przedstawicieli samorządów wszystkich szczebli jest Warszawa, natomiast debatę zorganizowano w Pałacu Kultury i Nauki. Jej termin został wybrany nieprzypadkowo. Czwarty już dzień ogólnopolskiego strajku nauczycieli sprzyja bowiem dyskusji nad obowiązującym systemem finansowania oświaty, której ciężar utrzymania ponoszą samorządy- wobec zbyt niskich subwencji, przyznawanych z budżetu państwa.

Uczestnicy debaty, w tym przedstawiciele Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich oraz Związku Gmin Wiejskich RP i Unii Miasteczek Polskich, zaprezentują obecnie funkcjonujący system wsparcia szkolnictwa, przez poszczególne gminy. Związek Powiatów Polskich reprezentuje Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska, która uczestniczy aktywnie w debacie, przypominając o konieczności pokrywania kosztów funkcjonowania placówek oświatowych  z powiatowego budżetu, wobec stałego niedoszacowania przyznawanych subwencji. Do udziału w debacie zaproszono także Sławomira Broniarza, prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Uczestnicy debaty przyjęli apel kierowany do rządu, zatroskani- jak czytamy- pogarszającym się  stanem finansów oświaty. Sygnatariusze apelu zwracają się o podjęcie rzetelnej dyskusji na temat stanu polskiego systemu edukacji, zwłaszcza w kontekście przedstawionego przez samorządowców „Raportu o finansowaniu oświaty w Polsce w latach 2004- 2018.

Samorządowcy i reprezentujące ich organizacje domagają się m.in.: ustalenia standardów oświatowych, w tym dotyczących sieci szkół oraz zatrudnienia nauczycieli; mechanizmu ustalania wynagrodzeń nauczycieli oraz sposobu ich finansowania; obiektywnego, jasnego i przejrzystego sposobu obliczania kwoty części oświatowej subwencji ogólnej oraz jasnego zdefiniowania zobowiązań finansowych rządu i samorządów w zakresie realizacji zadań oświatowych.

W apelu czytamy, że samorządowcy czują się pominięci przez Premiera, zapraszającego do udziału  w spotkaniu przy okrągłym stole, dotyczącym rozwiązania sytuacji w oświacie. Przypominają więc, że strona samorządowa także powinna uczestniczyć w tych rozmowach. Domagają się także zwołania w trybie pilnym posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, poświęconego wyłącznie obecnej sytuacji polskiej oświaty.