To zaś otwiera wiele drzwi firm i przedsiębiorstw, poszukujących profesjonalnie wykształconych fachowców, biegłych w zakresie precyzyjnej obróbki metali. A takich umiejętności, potwierdzonych przyznaniem oficjalnych certyfikatów, nabyli uczniowie uczestnicy warsztatów technologicznych, zorganizowanych przez  Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie przy Pierwszej Brygady.  Warsztaty w pracowni obrabiarek CNC, zakończyły się przyznaniem świadectw „Certyfikowany operator Haas CNC” uczniom techników i zespołów szkół o kierunkach zawodowych.

W uroczystości nadania certyfikatów, na zaproszenie Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego Henryka Szymczaka odpowiedzieli: Członek Zarządu Powiatu- Irena Agata Łucka, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Jerzy Hernet oraz Tomasz Korytkowski, Dyrektor Zespołu Szkół Nr. I. W spotkaniu uczestniczył również Grzegorz Kurzydłowski, Dyrektor Zarządzający Haas Polska- koncernu, który swoim patronatem obejmuje pracownię obrabiarek Centrum Kształcenia Praktycznego. Oficjalne nadanie certyfikatów wzbudziło również duże zainteresowanie wśród pracodawców, którzy reprezentują branżę nowoczesnej obróbki skrawaniem CNC.

Odnosząc się do podniosłej chwili wręczenia certyfikatów młodym uczestnikom zajęć, Irena Agata Łucka, Członek Zarządu Powiatu podkreśliła, że nowoczesne szkolnictwo zawodowe jest podstawą współczesnej edukacji, która odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy. Przypomniała również, że Powiat Stargardzki konsekwentni wspiera rozwój kierunków szkolnictwa zawodowego, zbieżnych z potrzebami pracodawców. Dowodem na to jest pracownia obrabiarek CNC w Centrum Kształcenia Praktycznego , a także ścisły kontakt z firmami i pracodawcami, zainteresowanymi pozyskiwaniem nowych kadr.

Z kolei Grzegorz Kurzydłowski, Dyrektor Zarządzający Haas Polska wspomniał o konkretnych efektach współpracy firmy Abplanalp w  ramach centrum szkoleniowego Haas, funkcjonującego  w pracowni CKP. A dotyczy ona szkolenia uczniów szkół powiatu stargardzkiego, którzy mają dostęp i możliwość programowania oraz obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie.

Kulminacyjnym punktem spotkania było natomiast wręczenie świadectw „Certyfikowanego operatora Haas CNC” pięciu uczniom z Zespołu Szkół Nr 1.  Posiadacze certyfikatów, które otwierają drzwi wielu firm i przedsiębiorstw, wiedzę i umiejętności zdobyli podczas zajęć oraz szkolenia certyfikującego, które prowadził Miłosz Puchniarski. Wiedza połączona z praktycznym doświadczeniem, potwierdzonym przyznaniem certyfikatów sprawią, że nie będą oni mieć żadnych problemów z podjęciem atrakcyjnej pracy w zawodzie obróbki skrawania metali, gdzie cyfrowe technologie okazują się niezbędne przy procesie produkcji.

Była również okazja, by inni uczniowie kierunków zawodowych uczestniczący w uroczystości, spotkali się z przedstawicielami pracodawców oraz uczestniczyli w praktycznym pokazie użycia obrabiarek i narzędzi CNC, dostępnych pracowni CKP dzięki współpracy z wiodącymi, światowymi producentami tych maszyn- niezbędnych we współczesnym przemyśle.