Obchody Światowego Dnia Inwalidy ogłoszonego przez ONZ,  w kalendarium działań  Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów wpisane są od 1959 r. To doskonała okazja, by przypomnieć o problemach osób niepełnosprawnych, ich miejscu w społeczeństwie oraz zapobieganiu problemom wykluczenia z codziennego życia i funkcjonowania. Świętując kwietniowe uroczystości Dnia Inwalidy, oddział związku w Stargardzie zaprosił emerytów i rencistów, oraz wszystkich swoich przyjaciół do gościnnych pomieszczeń Domu Kultury Kolejarza .

Na zaproszenie Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów odpowiedzieli zatem: Wicestarosta Joanna Tomczak, Zastępca Prezydenta Stargardu Piotr Mync, a także Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Monika Rygiel. W uroczystym spotkaniu uczestniczyli również tłumnie inwalidzi i renciści, zrzeszeni w związku. To ich wspólne święto. Przypomniała o tym Wanda Wysocka, szefowa stargardzkiego związku. W uroczystym spotkaniu wzięły także udział stowarzyszenia i organizacje oraz wolontariusze, współpracujący na co dzień z działaczami związku emerytów i rencistów.

Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska w liście, przesłanym na ręce Przewodniczącej Związku Emerytów i Rencistów przypomniała, że w świecie pozostającym pod ciągłą presją gonitwy i pośpiechu za łatwym sukcesem, cierpienie i choroba nie wpisują się w główny nurt życia. Szczęśliwie- jak wskazała Starosta- mamy organizacje i stowarzyszenia, na czele z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, które niosąc ulgę innym, jednocześnie przywracają wiarę w drugiego człowieka. Umacniają też poczucie wspólnoty niosącej nadzieję i sens, należne cierpieniu.

Starosta podkreśliła też znaczenie działalności, niosącej wsparcie na co dzień osobom dotkniętym niepełnosprawnością. Powołała się też na słowa szefowej stargardzkiego związku emerytów i rencistów, która wskazywała wielokrotnie, że świadectwem naszej kultury jest traktowanie słabszych i cierpiących, jako pełnoprawnych obywateli państwa oraz samorządowej wspólnoty.

W sferze poprawy jakości życia rencistów, emerytów i inwalidów pozostało jeszcze wiele do zrobienia- zauważyła Starosta.  Wyraziła natomiast nadzieję, że stała współpraca  z organizacją, zaprawioną w przełamywaniu wszelkich barier, zaowocuje kolejnymi pomysłami zrealizowanymi wspólnie na rzecz środowiska rencistów i inwalidów, z aktywnym udziałem instytucji  Powiatu Stargardzkiego.