Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

Wyniki jedenastej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu ogłoszono podczas uroczystej gali. W gronie dwudziestu najlepszych polskich logistyków znalazł się Bartosz Kwiecień, uczeń klasy o profilu technik- logistyk Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie. Wysoką lokatę uczeń stargardzkiej „Dwójki” uzyskał po rozwiązaniu niezwykle trudnych, logistycznych zadań problemowych. Biorąc pod uwagę zaciętą rywalizację i wysoki poziom turnieju, miejsce Bartosza w prestiżowej dwudziestce jest tym bardziej znaczącym osiągnięciem.

Uczestnicy olimpiady zorganizowanej przez poznańską uczelnię, mieli do rozwiązania szereg finałowych zadań. Wymagały one nie tylko podręcznikowej wiedzy, ale też umiejętności jej zastosowania w konkretnych, czasami niekonwencjonalnych sytuacjach, z jakimi mierzą się zawodowi logistycy. Bartosz Kwiecień za uzyskane wyniki otrzymał nie tylko cenne nagrody rzeczowe. Ucznia Zespołu Szkół nr 2 zwolniono też z  pisemnej części egzaminu zawodowego.

Ale to nie wszystko, bowiem nadany Bartoszowi tytuł finalisty, gwarantuje mu także przyjęcie na studia logistyczne w szczecińskiej Akademii Morskiej- poza konkursem wyników egzaminu maturalnego. Uczeń klasy o profilu technik- logistyk, najpierw przeszedł niełatwe eliminacje, w ramach okręgowego i szkolnego etapu olimpiady. Uczestniczyło w nich 8200 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju. Do finału  Bartosz Kwiecień przygotowywał się pod kierunkiem Jolanty Stępczyńskiej, która wraz z Marcinem Przepiórą, Dyrektorem Zespołu Szkół nr 2 gratulowała mu tak wysokiego wyniku.

O sukcesach Bartosza, Rektor Wyższej Szkoły Logistycznej w Poznaniu poinformował również Starostę Stargardzkiego Iwonę Wiśniewską, w przesłanym na jej ręce liście gratulacyjnym. Prof. zw. dr. hab. Andrzej Korzeniowski przekazał słowa uznania wobec podległej Staroście placówki oświatowej. Pogratulował również nauczycielom, których praca przyczyniła się do popularności logistyki jako zawodu, a młodzieży daje szansę dobrego startu na rynku pracy.

Obecni podczas finału Olimpiady Logistycznej przedstawiciele pracodawców nie ukrywali natomiast, że wśród finalistów znajdą idealnych kandydatów do pracy w branży TSL. Większość uczestników olimpiady, kontynuując dalej studia logistyczne, zamierza doskonalić się i rozwijać w zawodzie, gwarantującym ciekawą i dobrze płatną pracę.

Obok Bartosza  Kwietnia, który uplasował się w gronie finalistów, w XI. edycji Olimpiady Logistycznej uczestniczyli także: Weronika Gwit i Krzysztof Piasek z Zespołu Szkół nr 2.  Wszystkim gratulujemy osiągniętych wyników, życząc kolejnych sukcesów oraz spełnienia- tym razem już na drodze zawodowej w branży transportu, spedycji i logistyki.