Do urn wyborczych ponownie udadzą się mieszkańcy Gminy Dobrzany. Wojewoda Zachodniopomorski wyznaczył na niedzielę, 16 czerwca 2019 r. termin głosowania po tym, jak postanowieniem Sądu Okręgowego w Szczecinie stwierdzono nieważność wyboru radnych powiatowych w okręgu wyborczym nr. 7. Sąd wydał postanowienie w tej sprawie 7 stycznia 2019 r., po rozpatrzeniu protestu wyborczego.

Zarządzenie o przeprowadzeniu ponownych wyborów widnieje w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Oznacza to formalne wygaśnięcie mandatów Łukasza Edwarda Plaskacza, wybranego z listy nr 2 Komitetu Wyborczego PSL, Wojciecha Majsakowskiego z listy nr 4 KKW Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska oraz Dariusza Franciszka Dziakowicza, wybranego z listy nr 11 KWW Rafała Zająca.

W niedzielę 16 czerwca nastąpi więc po raz kolejny głosowanie w wyborach do Rady Powiatu. Dotyczy ono okręgu wyborczego nr 7 i obwodu głosowania nr 2 na terenie Gminy Dobrzany. Mieszkańcy otrzymają   kartę do głosowania z listą kandydatów, zgłoszonych w tym okręgu przez pięć komitetów wyborczych.  Z jednym wyjątkiem;  mandat radnego złożył bowiem oficjalnie Wojciech Majsakowski, który od 6 maja 2019 r. pełni funkcję Zastępcy Burmistrza Chociwla.

 Zgodnie z przyjętym kalendarzem, do 17 maja można zgłaszać kandydatów, którzy zasiądą w obwodowych komisjach wyborczych. Tego dnia ukaże się również publiczna wiadomość w formie obwieszczenia o numerze i granicach obwodu głosowania, oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej. Komisarz Wyborczy w dniu 26 maja powoła natomiast skład obwodowych komisji, zaś Urząd Miejski w Dobrzanach sporządzi spis wyborców. O północy 14 czerwca nastąpi zakończenie kampanii wyborczej. Głosowanie w niedzielę 16 czerwca 2019 r., potrwa od 7.00. do 21.00.