Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

Kandydatura Waldemara Kulpy do objęcia stanowiska Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, rekomendowana przez Starostę Stargardzkiego Iwonę Wiśniewską zyskała pozytywną opinię Małgorzaty Domagały- Dobrzyckiej,   Zachodniopomorskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Formalna zgoda wyrażona zgodnie z przepisami ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, umożliwiła oficjalne już wręczenie nominacji Waldemarowi Kulpie zarządzającemu dotychczas placówką, w charakterze pełniącego obowiązki dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.  

Waldemar Kulpa, wieloletni pracownik powiatowej stacji przy ul. Czarnieckiego, został powołany przez Starostę na pięcioletnią kadencję. Swoją ofertę złożył w konkursie na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  W rekomendacji Starosta podkreśliła, że doświadczenie  zawodowe, zdobyte podczas wieloletniej pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, daje pewność i gwarancję profesjonalnego zarządzania instytucją, bezpośrednio odpowiedzialną za bezpieczeństwo sanitarne i epidemiologiczne mieszkańców powiatu stargardzkiego.

Droga zawodowa oraz  pełnione funkcje najpierw na stanowisku inspektora Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, następnie w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, według Starosty Stargardzkiego były podstawą do powierzenia jednostki nowemu dyrektorowi, który będzie nią zarządzać zgodnie z obowiązującymi standardami. W codziennej praktyce  podczas  pięcioletniej kadencji, sprzyjać też będzie  znajomość realiów  funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.

Waldemar Kulpa powołany na stanowiska Powiatowego Inspektora Sanitarnego posiada specjalistyczne uprawnienia. Obok  wykształcenia uzyskanego na Wydziale Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Szczecinie, ukończył też studia podyplomowe w Instytucie Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego- kierunek Zdrowie Publiczne. Dążąc do podwyższenia swoich kwalifikacji, uczestniczył również w kursach i szkoleniach, przydatnych w  praktyce zawodowej.

Nominację nowemu szefowi powiatowej stacji,  Starosta Stargardzki wręczyła podczas spotkania z dyrektorami jednostek podległych Powiatowi Stargardzkiemu.