Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

Przebudowany w połowie ubiegłego roku parter i korytarz Domu Pomocy Społecznej w Dolicach, poprawił znacznie funkcjonalność budynku. Projekt w całości sfinansowano z budżetu Powiatu Stargardzkiego. Koszt przebudowy i remontu parteru wyniósł ogółem 326 tys. zł. W trakcie prac wykonawca przygotował  wstępnie pomieszczenia do instalacji nowej windy. Powinna zastąpić stary, blisko dwudziestoletni dźwig jesienią tego roku.

Bardziej przestronny korytarz, przebudowane wejście do części administracyjnej oraz wygodniejszy dostęp do pomieszczeń na parterze- to najbardziej widoczne efekty adaptacji tej części budynku. Teraz nadszedł czas na windę, która obecnie nadaje się tylko do muzeum techniki, konserwator zaś dokonuje cudów, by mogła jeszcze funkcjonować.

Zakup oraz instalacja nowej windy zyskały dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Warunkiem przyznania dotacji w wysokości 170 tys. zł., była wykonana już przebudowa parteru. Z budżetu Powiatu Stargardzkiego w ramach wkładu własnego, przeznaczono drugie tyle.  Szacunkowa wartość kupna i prac budowlanych przy instalacji nowej windy,  wyniesie więc ogółem ponad 319 tys. zł netto.

Przyznane dofinansowanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stargardzkiego, jest zatem podstawą do ogłoszenia postępowania przetargowego. Powiat poszukuje wykonawcy, który zdemontuje dotychczasową windę i zrealizuje prace remontowo- budowlane, związane głównie z dostosowaniem istniejącego szybu do instalacji nowej windy. W zakresie prac przewidziano również wymianę instalacji elektrycznej zasilającej dźwig, jego montaż i dostawę oraz uzyskanie decyzji i zezwoleń, umożliwiających prawidłową  eksploatację nowych urządzeń. Firma wybrana w przetargu zobowiązana również będzie do comiesięcznych przeglądów i czynności konserwacyjnych, w ramach gwarancji. Powiat zastrzegł sobie, że maksymalny czas gwarancji dla nowej windy udzielonej przez wykonawcę, wyniesie 60 miesięcy.

Decyzją Zarządu Powiatu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach”, odbywać się będzie w trybie przetargu nieograniczonego.

Biorąc pod uwagę założony harmonogram prac, podopieczni placówki w Dolicach skorzystają z nowej windy na początku listopada tego roku. Najpierw jednak trzeba się jeszcze przemęczyć, ale to już ostatnia prosta przed finałem wszystkim prac adaptacyjno- remontowych dolickiego DPS.