Policjanci z Dobrzan wspólnie z funkcjonariuszami WRD KPP w Stargardzie oraz Strażą Leśną Nadleśnictwa Dobrzany przeprowadzili działania kontrolno – prewencyjne, które ukierunkowane były na zwiększenie ładu i porządku publicznego.

Podczas wspólnych działań z funkcjonariuszami WRD KPP w Stargardzie oraz ze Strażą Leśną funkcjonariusze z Posterunku Policji w Dobrzanach przeprowadzili działania „Bezpieczny przejazd kolejowy oraz Prędkość” mające na celu zapewnienie ładu i porządku publicznego na podległym terenie. Ponadto przeciwdziałano próbom zakłócenia porządku publicznego, zjawiskom kryminogennym oraz dewastacji mienia, jednocześnie zapobiegając kradzieżom i włamaniom. Szczególną uwagę zwrócono na osoby naruszające przepisy ruchu drogowego zwłaszcza w okolicach przejazdów kolejowych oraz na przekraczaną przez kierujących prędkość. Kontroli poddano również transporty z drewnem. Podczas piątkowych działań kontrolowano również dukty leśne oraz akweny.

 

W wyniku kilkugodzinnych działań mundurowi skontrolowali kilkadziesiąt pojazdów, ujawnili kilkanaście wykroczeń, nałożyli siedem mandatów karnych, zatrzymali dwa dowody rejestracyjne oraz jedno prawo jazdy. Ujawnili też jednego kierującego pod wpływem środków odurzających.

 

Policjanci z Posterunku Policji w Dobrzanach planują już kolejne działania aby zapewnić bezpieczeństwo na podległym rejonie służbowym.