Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

Rozpoczęta przez firmę STRABAG przebudowa ulicy Jana Pawła II, która stanowi w Dobrzanach odcinek drogi powiatowej z Suchania do Chociwla, łączącej krajowe: „10” i „20”, wiąże się z  ograniczeniami po  wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu. Mieszkańcy Dobrzan i kierowcy na co dzień muszą przywyknąć do wahadłowego przejazdu przebudowywanego odcinka jednym pasem jezdni. Wkrótce przybędzie utrudnień. Wykonawca zamknie bowiem całkowicie część drogi, na odcinku od ulicy Leśnej do ul. Zielonej. Zamknięcie dla ruchu spowodowane koniecznością wymiany przepustu nastąpi  12 czerwca, i potrwa do 26 czerwca 2019 r.

Na czas robót przy budowie przepustu, wykonawca wprowadzi kolejne zmiany w tymczasowej organizacji ruchu. Kierowcy aut osobowych skorzystają z objazdu, wytyczonego w Dobrzanach ulicami Leśną  i Zieloną. Ciężarówki pojadą natomiast okrężną drogą z pominięciem centrum  Dobrzan przez Wiechowo, Marianowo i dalej krajową „20” w obu kierunkach. Nadłożyć drogi będą musieli zwłaszcza jadący do Dobrzan od strony miejscowości: Kozy, Długie, Biała i Starzyce. W tym przypadku muszą dojechać do krajowej „20” w Chociwlu, następnie zatoczyć koło cofając się w stronę Dobrzan.

Przebudowa ulicy Jana Pawła II stanowiącej część drogi powiatowej 1740 Z, potrwa do połowy października tego roku. Wartość inwestycji oszacowano ogółem na 5,3 mln zł. Blisko 60 proc. wydatków pokryje przyznane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Resztę kosztów pokryje dotacja z budżetu Powiatu Stargardzkiego i Gminy Dobrzany, która kwotę miliona złotych przekazała na ten cel w charakterze wkładu własnego.

Ulica poszerzona zostanie do 7 m. Nowa nawierzchnia zastąpi spękane i miejscami zniszczone, poniemieckie płyty betonowe. Piesi zyskają nowe chodniki, natomiast sąsiadujący z drogą mieszkańcy wygodny dojazd do posesji. Bezpieczeństwo ruchu ma poprawić również nowa wysepka z odgięciem toru jazdy, zlokalizowana przy wjeździe do miasta od strony Chociwla. W ramach inwestycji wykonawca skoryguje też cztery skrzyżowania, zapewniając wygodniejszy dojazd do dróg gminnych i powiatowych.

Objazd dla kierowców aut osobowych:

Objazd dla ciężarówek: