Jedynie firma STRABAG zgłosiła się do przetargu na przebudowę ulicy Pierwszej Brygady w Śródmieściu Stargardu, ogłoszonym przez Zarząd Dróg Powiatowych. Wartość  oferty otwartej w  postępowaniu przetargowym, przekroczyła nieco zakładany wcześniej budżet inwestycji. ZDP oceni teraz jej zgodność  ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Decyzję o podpisaniu umowy podejmie Zarząd Powiatu.

STRABAG zadeklarował kompleksową przebudowę ulicy Pierwszej Brygady od Pl. Zgody do wiaduktu kolejowego, włącznie ze zmianą geometrii skrzyżowania z ulicą Towarową. W projekcie inwestycji ujęto również instalację sygnalizacji świetlnej, która poprawi płynność ruchu, zwłaszcza jadącym od strony Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego.

Biorąc pod uwagę kosztorys przedstawiony przez potencjalnego wykonawcę, który przekracza założony budżet inwestycji, decyzję o podpisaniu umowy podejmie Zarząd Powiatu. Poprzedzi ją analiza dostarczonych przez wykonawcę dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem kalkulacji kosztów planowanych prac. Weryfikacja dokumentacji finansowej okaże się rozstrzygająca, w kwestii  ewentualnego  zwiększenia budżetu na realizację projektu.

Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady została umieszczona przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na liście inwestycji, rekomendowanych do uzyskania finansowego wsparcia z Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat Stargardzki aplikował o dotację z rządowego programu, w ramach tegorocznego rozdania. Dofinansowanie miałoby wynieść 80 proc. kwalifikowanych kosztów projektu.  Inwestycja została wstępnie zakwalifikowana, władze powiatu- razem z innymi samorządami w regionie- czekają natomiast na opublikowanie oficjalnej listy beneficjentów, którzy w terminie do 15 kwietnia 2019 r. złożyli wnioski o dofinansowanie swoich projektów.

Zakładając, że umowa z oferentem zostanie podpisana po analizie formalnej i finansowej, przebudowa Pierwszej Brygady może rozpocząć się na przełomie lipca i sierpnia tego roku. Od chwili podpisania umowy, wykonawca będzie miał 2,5 miesiąca na przebudowę tego odcinka drogi.

Będzie to kolejny etap w ramach kompleksowej przebudowy drogi powiatowej 1704 Z, zakończonej w ubiegłym roku przekazaniem nowego ronda w Lipniku. Cały projekt, obok ulicy Pierwszej Brygady, zakłada również przebudowę ulicy Marii Konopnickiej do skrzyżowania z J. Piłsudskiego. Przebudowane ma również zostać skrzyżowanie z ul. Dworcową. I tam przewidziano instalację sygnalizacji świetlnej. Cały projekt został ujęty we wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Przedłużające się procedury skłoniły jednak Zarząd Powiatu do podziału na dwie części drogowej inwestycji, ważnej dla kierowców i mieszkańców  Śródmieścia Stargardu.