Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

Wymóg opracowania raportu o stanie powiatu, wprowadziły przepisy znowelizowanej ustawy z 11 stycznia 2018 r. o samorządzie powiatowym. W założeniu ustawodawcy dokument ma przybliżyć mieszkańcom w szerszym zakresie zadania, sprawy oraz problemy, jakimi zajmują się na co dzień władze powiatu oraz jednostki podległe Starostwu. W raporcie, który dotyczy 2018 r., przyjętym po raz pierwszy od momentu wprowadzenia nowych  rozwiązań, znajdziemy zatem podsumowanie realizowanej polityki przez Zarząd Powiatu, a także programów, strategii oraz uchwał, przyjętych przez powiatowych radnych. Na stronach raportu otrzymujemy więc syntetyczne podsumowanie wszystkich spraw i zadań, realizowanych przez Powiat Stargardzki w minionym już roku.

Zgodnie z przepisami ustawy, w kolejnych edycjach raportu znajdzie się podsumowanie każdego następującego po sobie roku funkcjonowania powiatowego samorządu obecnej kadencji. Raport przyjęty przez Radę Powiatu, decyzją Starosty Stargardzkiego Iwony Wiśniewskiej otrzymali Wójtowie i Burmistrzowie oraz Prezydent Stargardu. Mieszkańcy 10 gmin powiatu, z treścią raportu mogą również zapoznać się bezpośrednio na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

Starosta Stargardzki, powołując się na dane zawarte w raporcie przypomniała, że  rok 2018 dla Powiatu Stargardzkiego był rekordowy pod względem liczby inwestycji, zrealizowanych z finansowym wsparciem ze źródeł zewnętrznych- przede wszystkim funduszy unijnych. Jak wskazała Iwona Wiśniewska, to efekt aktywności oraz skuteczności powiatu w aplikowaniu o pieniądze zarówno z Unii Europejskiej, jak i źródeł krajowych.

Na kolejnych stronach raportu zamieszczono więc informacje o rozpoczętych już,  i zaplanowanych inwestycjach. Ich zakres oraz skala niektórych projektów, wykraczają przy tym daleko poza wymiar jednego roku. Zestawienie realizowanych przedsięwzięć podzielono na projekty związane z szeroko pojętą infrastrukturą oraz te, które dotyczą polityki społecznej. Punktem wyjścia przy opracowywaniu dokumentu jest rok 2018, jednak dokonana analiza obejmuje też lata 2016- 2018. Dzięki lekturze raportu otrzymujemy więc całościowy obraz funkcjonowania powiatu, a także jego strategii obejmującej najbliższe lata rozpoczętej szóstej kadencji powiatowego samorządu.

Dokument podzielono na trzy części: wprowadzającą, w której znajdziemy ogólną charakterystykę powiatu; sprawozdawczą, stanowiącą podstawę całego raportu oraz podsumowanie działalności powiatu z elementami strategii, dotyczącej kierunków rozwoju w najbliższych latach. Interesującym wątkiem w raporcie, jest na wstępie analiza sytuacji demograficznej mieszkańców Powiatu Stargardzkiego. Można tu dowiedzieć się o liczbie ludności, zgodnie z danymi GUS oraz trendach demograficznych, spodziewanych w perspektywie do roku 2035.

Czytając poszczególne opracowania raportu, nie znajdziemy zatem  sformułowań rodem z promocyjnego folderu. Czytelnik otrzyma natomiast analizę słabych i mocnych stron powiatu, razem z diagnozą spraw i problemów, z jakimi samorząd będzie się musiał zmierzyć w najbliższej przyszłości.  Jej kształt zależy od decyzji, podejmowanych dzisiaj przez jednostkę powiatowego samorządu. Zainteresowani szczegółową lekturą raportu mogą pobrać dokument, zamieszczony poniżej.

 

http://bip.powiatstargardzki.pl/unzip/powiatstargardzki_23546/raport_o_stanie_powiatu_stargardzkiego_za_2018_rok.pdf

           


1000 Znaków do wykorzystania