Szkolenie dla lekarzy w zakresie procedury wystawianie e- recept i e- skierowań zaplanowano w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie. Do udziału w zajęciach lekarzy oraz pracowników placówek medycznych zaprasza Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ. Szkolenie rozpocznie się we wtorek, 24 września 2019 r. Przedstawiciele Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia zachęcają wiec do udziału w bezpłatnych szkoleniach. W siedzibie Starostwa rozpoczną się one już od godz. 8.00.

Szkolenia zaplanowane we wtorek, dotyczyć będą procedury wystawiania e- recept, e- skierowań praz Internetowego Konta Pacjenta, dostępnego pod adresem: www.pacjent.gov.pl . Do udziału w szkoleniach organizatorzy zapraszają szczególnie lekarzy, pielęgniarki oraz osoby odpowiedzialne za techniczną oraz informatyczną obsługę podmiotu medycznego. W trakcie spotkań, których cykl zainauguruje wtorkowe szkolenie w Starostwie, będzie możliwe potwierdzenie Profilu Zaufanego, który umożliwia korzystanie z wielu usług administracji, w tym Internetowego Konta Pacjenta. Przed spotkaniem można złożyć  wniosek o rejestrację Profilu Zaufanego, pod adresem: https://pz.gov.pl/pz/register .

Organizatorzy wtorkowego spotkania przypominają, że podmioty lecznicze maja obowiązek podłączenia się do Systemu nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.- zgodnie z przepisami ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Od stycznia 2020 r. recepty będą zaś wystawiane w postaci elektronicznej.

Szkolenie w Starostwie jest więc doskonałą okazją nie tyle do zapoznania się, co przyswojenia sobie  w praktyce procedur, przenoszących do Sieci czynności związane z wystawianiem recept, skierowań i zaświadczeń. Na miejscu będą tez udostępnione nieodpłatnie plakaty oraz ulotki dotyczące Internetowego Konta Pacjenta. Na co  dzień dostępne są one również w placówkach Zachodniopomorskiego NFZ. Wykaz placówek, gdzie można otrzymać zestaw materiałów edukacyjnych zamieszczamy poniżej:

http://www.nfz-szczecin.pl/laur2_jak_zalozyc_konto_w_zip.htm

Do pobrania dostępne również link z informacją, jak uzyskać dostęp do Internetowego Konta Pacjenta oraz materiały promujące e- receptę wraz z internetowym kontem.

http://www.nfz-szczecin.pl/vm7xy_promocja_e_recepty_oraz_ikp.htm

Zainteresowanych przedstawicieli środowiska medycznego  zachęcamy do lektury, i udziału we wtorkowym szkoleniu