Wybrany przez PKP PLK SA wykonawca modernizacji kolejowej magistrali Poznań- Szczecin rozpoczyna prace, związane z gruntowną przebudową stacji w Stargardzie. Wykonawca przejął plac budowy we wtorek 12 listopada. Zaplanowano w tym czasie wyłączenie dwóch z czterech wiaduktów kolejowych w mieście, kluczowych dla ruchu, szczególnie w centrum i śródmieściu Stargardu. Okazało się jednak, że jeszcze przez kilkanaście dni możliwy będzie przejazd pod wiaduktem. Trwają bowiem jeszcze prace m.in. przy prowizorycznej ścieżce dla pieszych, która umożliwi przejście w stronę ul. Dworcowej i Wyszyńskiego.

W pierwszej fazie przebudowa obejmie wiadukty nad ulicą Wyszyńskiego, następnie w rejonie ul. Składowej.Oznacza to spore utrudnienia dla mieszkańców i kierowców. Dla pieszych wyznaczone zostanie tymczasowe przejście z ulicy Szczecińskiej w stronę Wyszyńskiego-  z ulicy Towarowej lub przez Zintegrowane Centrum Przesiadkowe do mini ronda. Stamtąd wyznaczony zostanie tymczasowy ciąg komunikacyjny, który umożliwi dojście do końca peronu 2 na stargardzkim dworcu. Następnie przejściem podziemnym na peron 1 i dalej w stronę ulicy Dworcowej.  Osoby z niepełnosprawnością i korzystające z wózków inwalidzkich, będą mogły korzystać z przejścia w poziomie szyn, zlokalizowanego na wysokości budynku poczty.

W związku z zamknięciem wiaduktu nad ul. Wyszyńskiego, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji wprowadzi zmiany w trasach kursowania autobusów.   Ulica. Towarowa na odcinku od wjazdu na parking przy Urzędzie Skarbowym do Pierwszej Brygady, będzie jednokierunkowa z kierunkiem przejazdu do ul. Pierwszej Brygady. Szczegółowe informacje na temat kursowania autobusów komunikacji miejskiej można uzyskać na stronie MPK Stargard: https://mpkstargard.pl/przebudowa-wiaduktow-podrozujemy-inaczej/ W czasie inwestycji warto auto zostawić w domu, korzystając z  komunikacji miejskiej. Tym bardziej, że zamknięcie wiaduktu  nakłada się z prowadzoną przebudową odcinka ulicy Pierwszej Brygady (jej zakończenie planowane jest na 2 grudnia).  W rejonie prowadzonych prac kierowcy, rowerzyści i piesi powinni zachować ostrożność oraz zwrócić szczególną uwagę na znaki drogowe wskazujące trasy objazdów i wyznaczonego dla pieszych tymczasowego ciągu komunikacyjnego.