Nowo powołane gremium zainaugurowało swoją kadencję na lata 2019- 2023,  uroczystym spotkaniem w siedzibie Starostwa Powiatowego. Osobom zasiadającym w radzie, formalne akty nadania wręczyła Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska. Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych ma charakter opiniodawczo- doradczy. Składa się z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń  działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem z powodu przewlekłych schorzeń  i  niepełnosprawności.

Spośród siedmiu kandydatów zgłoszonych przez organizacji pozarządowe, Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska desygnowała do pracy w radzie pięć osób, bardzo dobrze znanych w środowiskach, związanych z aktywnością na rzecz najsłabszych i zmagających się z niepełnosprawnością.

Podczas inauguracyjnego spotkania, dokonano także wyboru władz rady. Jej przewodniczącą została Wanda Nowicka- dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Juliana Tuwima w Stargardzie. Funkcję Wiceprzewodniczącego powierzono Andrzejowi Sołtykiewiczowi ze stargardzkiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Obowiązki sekretarza rady pełnić będzie natomiast Danuta Rutkowska, reprezentująca Uniwersytet Trzeciego Wieku. W Powiatowej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych zasiadają również: Wicestarosta Joanna Tomczak oraz Wanda Wysocka, przewodnicząca stargardzkiego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

W nowej kadencji rada zajmie się przede wszystkim inspirowaniem przedsięwzięć, których celem jest integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, włącznie z dbałością o ich prawa. Zadaniem tego gremium będzie również opiniowanie projektów programów powiatowych, dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych a także ocena skuteczności realizowanych już projektów. Opiniować też będzie uchwały podejmowane przez Radę Powiatu Stargardzkiego, w kontekście ich wpływu na funkcjonowanie osób dotkniętych niepełnosprawnością.

W trakcie spotkania inaugurującego działalność Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, jej przedstawiciele zapewnili o gotowości pełnej współpracy z Zarządem Powiatu i podległymi jednostkami na rzecz systematycznego podnoszenia standardu życia niepełnosprawnych mieszkańców powiatu stargardzkiego. Biorą pod uwagę  nowy skład rady, osobom w niej zasiadającym  nie zabraknie sił i entuzjazmu,  by tego dokonać.