Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

To ostateczny już termin, wyznaczony przez wykonawcę modernizacji  kolejowej magistrali Poznań- Szczecin, której częścią są rozpoczęte 12 listopada prace związane z przebudową stacji w Stargardzie. Decyzja o zamknięciu wiaduktu i wprowadzeniu nowej organizacji ruchu w od poniedziałku, 2 grudnia, zapadła po spotkaniu  wykonawcy z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, przedstawicielami Miasta i Zarządu Dróg Powiatowych. W jego trakcie dokonano m.in. odbioru tymczasowego przejścia dla pieszych, wyznaczonego z ulicy Towarowej- przez modernizowane perony stacji w stronę ul. Dworcowej.  Wybrany przez PKP PLK SA wykonawca modernizacji kolejowej magistrali Poznań- Szczecin  przejął plac budowy we wtorek 12 listopada. Zaplanowano w tym czasie wyłączenie dwóch z czterech wiaduktów kolejowych w mieście, kluczowych dla ruchu, szczególnie w centrum i śródmieściu Stargardu. Przesuwano jednak terminy z uwagi na trudności z odbiorem prowizorycznej kładki dla pieszych. Grudniowy termin zamknięcia wiaduktu jest  już jednak  oficjalnie potwierdzony.

Szczęśliwie zamknięcie wiaduktu nad ul. Wyszyńskiego zbiegnie się z terminem zakończenia prowadzonej przez ZDP przebudowy odcinka ul. Pierwszej Brygady. Może to złagodzić skalę utrudnień, jakie czekają od 2 grudnia kierowców i mieszkańców. Stargardu. W pierwszej fazie przebudowa obejmie wiadukty nad ulicą Wyszyńskiego, następnie w rejonie ul. Składowej.Oznacza to spore utrudnienia dla mieszkańców i kierowców. Dla pieszych wyznaczone zostanie tymczasowe przejście z ulicy Szczecińskiej w stronę Wyszyńskiego-  z ulicy Towarowej lub przez Zintegrowane Centrum Przesiadkowe do mini ronda. Stamtąd wyznaczony zostanie tymczasowy ciąg komunikacyjny, który umożliwi dojście do końca peronu 2 na stargardzkim dworcu. Następnie przejściem podziemnym na peron 1 i dalej w stronę ulicy Dworcowej.  Osoby z niepełnosprawnością i korzystające z wózków inwalidzkich, będą mogły korzystać z przejścia w poziomie szyn, zlokalizowanego na wysokości budynku poczty.

W związku z zamknięciem wiaduktu nad ul. Wyszyńskiego, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji wprowadzi zmiany w trasach kursowania autobusów.   Ulica. Towarowa na odcinku od wjazdu na parking przy Urzędzie Skarbowym do Pierwszej Brygady, będzie jednokierunkowa z kierunkiem przejazdu do ul. Pierwszej Brygady. Szczegółowe informacje na temat kursowania autobusów komunikacji miejskiej można uzyskać na stronie MPK Stargard: https://mpkstargard.pl/przebudowa-wiaduktow-podrozujemy-inaczej/ W czasie inwestycji warto auto zostawić w domu, korzystając z  komunikacji miejskiej.   W rejonie prowadzonych prac kierowcy, rowerzyści i piesi powinni zachować ostrożność oraz zwrócić szczególną uwagę na znaki drogowe wskazujące trasy objazdów i wyznaczonego dla pieszych tymczasowego ciągu komunikacyjnego.