Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

Kadra II Liceum Ogólnokształcącego, realizując unijny Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój o dynamicznie brzmiącym skrócie PO WER, doskonaliła umiejętności w zakresie metodyki języków obcych oraz wykorzystania najnowszych technologii w procesie nauczania. Dofinansowany z unijnych funduszy program dydaktyczny, którego realizację II LO rozpoczęło od września, zakłada wyjazdy szkoleniowe i spotkania nauczycieli z państw Wspólnoty. W trakcie pierwszego pobytu we Florencji, uczestników czekało intensywne szkolenie, połączone z poznawaniem kultury i tradycji Włoch.

Koordynatorem projektu pod hasłem: „Uczymy się języków obcych i otwieramy drzwi do Europy” jest Iwona Szyba, nauczycielka języków angielskiego i rosyjskiego. Współpracując z innymi wykładowcami, zaangażowała do udziału w projekcie dwunastu nauczycieli liceum. Będą podnosić swoje kompetencje zawodowe i umiejętności językowe, biorąc udział w dwutygodniowych kursach i szkoleniach, w wybranych krajach UE.

We Florencji swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się Dyrektor LO II w Stargardzie Andrzej Kałuża (wykładowca języków włoskiego i francuskiego), razem z Anną Banaś- nauczycielką angielskiego i niemieckiego oraz Iwoną Szubą, koordynatorką projektu. Kadra Liceum im. C.K. Norwida w Stargardzie, miała okazję doskonalić językowy warsztat w gronie kolegów z Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii oraz Szwecji, a także Chorwacji i Grecji. Podczas intensywnych zajęć był też czas na promocję Pomorza Zachodniego, Stargardu i powiatu stargardzkiego. Nawiązane kontakty i znajomości zaowocują współpracą II LO z uczestnikami projektu. Kolejne wyjazdy szkoleniowe zaplanowano już na w maj, oraz podczas wakacji.