Uroczystości Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych zgromadziły w sali widowiskowo- teatralnej SCK przedstawicieli Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stargardzie, współpracowników oraz podopiecznych placówek prowadzonych przez stowarzyszenie, które w zeszłym roku obchodziło jubileusz 25- lecia działalności. Na zaproszenie Kazimierza Nowickiego, wieloletniego przewodniczącego Koła, odpowiedziała Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska, Wicestarosta Joanna Tomczak oraz Ewa Sowa, Zastępca Prezydenta Stargardu. W uroczystościach uczestniczyła również Monika Rygiel, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Maja Wacławczyk, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Stargardzie.

Dopisali także przyjaciele  stargardzkiego Koła, na czele z Barbarą Szczeglik, Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Krystyną Smolarek, Przewodniczącą Komisji Społecznej Rady Miejskiej oraz Wandą Nowicką, Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Juliana Tuwima. Z podopiecznymi placówek prowadzonych przez stowarzyszenie świętowali też Stanisław Kopeć, prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, współorganizator wojewódzkich igrzysk lekkoatletycznych osób niepełnosprawnych razem z nestorami, którzy od lat wspierają Koło PSONI w Stargardzie- Adamem Kisio i Stanisławem Bartniczakiem.  W gronie zaproszonych gości nie mogło też zabraknąć ks. prałata Henryka Ozgi.

Tegorocznym uroczystościom na Dużej Scenie towarzyszyło motto wybrane przez Kazimierza Nowickiego, Przewodniczącego Koła: „Ludzie być może bywają niepełnosprawni, za to mają bardzo sprawne serca”. W świetle tych słów, podopieczni wszystkich czterech placówek prowadzonych przez stowarzyszenie, są w centrum wszystkich działań, podejmowanych na co dzień w Warsztacie Terapii Zajęciowej, Środowiskowym Domu Samopomocy, Zakładzie Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia” oraz we własnym „M” przekazanym w ramach systemu mieszkalnictwa wspomaganego. Prezentując roczne sprawozdanie z działalności, Przewodniczący Koła podkreślił, że dzięki zaangażowaniu przyjaciół, współpracowników a także  władz samorządowych miasta i powiatu, od wielu już lat funkcjonuje w Stargardzie spójny i wzorcowy system opieki nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Największą zaś nagrodą za włożony trud i wysiłek, jest okazywane przez nich serce, które potrafi przełamywać wszelkie bariery…

 Przekonali się o tym zebrani na widowni goście, podczas spektaklu w wykonaniu teatralnej grupy „Pasja”, działającej przy stargardzkim WTZ. Zespół trzynastu aktorów ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności swoją grą  i skalą emocji  trafia idealnie ze swoim przekazem do odbiorcy- nie potrzebując  zbędnych słów. I tego można się od nich nauczyć, badając stopień sprawności własnego serca…