Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

 

Ubiegłoroczna działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie została doceniona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podczas spotkania w siedzibie resortu z okazji Dnia Publicznych Służb Zatrudnienia, dyrektor stargardzkiego urzędu Patrycja Gross odebrała wyróżnienie z rąk Sekretarza Stanu Stanisława Szweda i Aliny Nowak, Podsekretarz Stanu w resorcie rodziny i pracy.

Wyróżnienia przyznawane są przez ministerstwo trzem najlepszym w każdym województwie powiatowym urzędom pracy, których efekty uzyskane w ubiegłym roku uznano za godne uhonorowania. W gronie „najlepszej trójki” na Pomorzu Zachodnim, znalazł się właśnie Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie.

Analizując  wyniki uzyskane w 2019 r. przez stargardzki urząd pracy, ministerstwo doceniło przede wszystkim aktywną współpracę z pracodawcami oraz efektywność działań wobec osób długotrwale bezrobotnych. Instytucja zajmująca się pośrednictwem pracy dla mieszkańców powiatu została również uhonorowana za organizację szkoleń osób pozostających bez pracy oraz już zatrudnionych, którzy zamierzają podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Szkolenia te, dopasowane do potrzeb zgłaszanych przez pracodawców, finansowane są częściowo z Krajowego Funduszu  Szkoleniowego.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreślało m.in. zaangażowanie doradców zawodowych i pośrednictwa pracy, oraz elastyczne podejście stargardzkiego urzędu do warunków zmieniającego się dynamicznie lokalnego rynku. Z uznaniem wypowiadano się m.in. o aktywnej współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców, zgłaszających swoje zapotrzebowanie, uwagi oraz sugestie uwzględniane na bieżąco w realizowanym  programie pośrednictwa i podnoszenia kwalifikacji zawodowej mieszkańców.

W 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie zawarł 54 umowy z pracodawcami, dofinansowując lub finansując szkolenia zawodowe dla pracowników na łączną kwotę ponad 400 tys. zł, przekazaną z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szkolenia są elementem wsparcia kształcenia w branżach, kluczowych dla rozwoju miasta i gmin powiatu.