Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

 

Przedsiębiorcy i zatrudnieni mogą skorzystać z dofinansowania kursów i szkoleń, służących doskonaleniu zawodowemu oraz podwyższeniu kwalifikacji. Wystarczy złożyć wniosek o dotację z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie. Rusza właśnie nabór aplikacji w ramach tegorocznej puli przyznanej ze środków funduszu, którego dysponentem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zamiarem twórców KFS wydzielonego z Funduszu Pracy, jest zapobieganie bezrobociu, jakie dotyka osoby już zatrudnione, które narażone są jednak na utratę  etatu z powodu braku kwalifikacji, wymaganych przez dynamicznie zmieniająca się gospodarkę. Stąd idea, by z funduszu szkoleniowego finansować wszelkie formy kształcenia ustawicznego, zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Firmy starające się o dofinansowanie kursów szkoleń, a także podyplomowych studiów swoich pracowników, muszą wnieść 20- proc. wkład własny. Resztę kosztów kształcenia pokrywa Krajowy Fundusz Szkoleniowy. W przypadku mikroprzedsiębiorców możliwa jest pełna refundacja z funduszu.  W ramach tegorocznej puli na różnorodne formy kształcenia pracowników i pracodawców oraz prowadzących działalność gospodarczą, przeznaczono z KFS ok. 400 tys. zł.

Dzięki wsparciu z funduszu, zawarto w ubiegłym roku łącznie 54 umowy, dotyczące dofinansowania kosztów kursów i kształcenia pracowników. Z możliwości doskonalenia swoich umiejętności oraz podwyższenia kompetencji skorzystało blisko 171 osób, zatrudnionych w firmach oraz instytucjach na terenie całego powiatu. Doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy zachęcają do sięgania po dotacje z KFS, pomocne w utrzymaniu dobrej pozycji w szybko zmieniających się warunkach prowadzenia biznesu.