Odprawa roczna w siedzibie Komedy Powiatowej Policji w Stargardzie, z udziałem Starosty Stargardzkiego Iwony Wiśniewskiej, samorządowców gmin powiatu i przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej, stanowiła okazję do oficjalnego podsumowania ubiegłorocznej działalności policji na terenie miasta i miejscowości powiatu stargardzkiego. Komendant Powiatowy Policji insp. Robert Nowak w syntetycznej formie przedstawił najważniejsze dokonania jednostki w zakresie poprawy poziomu  bezpieczeństwa mieszkańców.

W odprawie podsumowującej 2019 r., obok Starosty Stargardzkiego Iwony Wiśniewskiej oraz Ireny Agaty Łuckiej- Członka Zarządu Powiatu, uczestniczyła również Zastępca Prezydenta Stargardu Ewa Sowa. Na zaproszenie stargardzkiego garnizonu odpowiedział też I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, insp. Jarosław Pasterski.  Przybyli także szefowie firm oraz instytucji na co dzień współpracujących z Komendą Powiatową, razem z przedstawicielami duchowieństwa.

Komendant Powiatowy Policji insp. Robert Nowak podsumowując miniony rok dziękował przede wszystkim za finansowe wsparcie jednostki, udzielone przez Starostwo, Miasto Stargard oraz samorządowców gmin powiatu. Zdołano dzięki temu dofinansować zakupy nowych radiowozów i policyjnego sprzętu, co wpłynie znacznie na poprawę poziomu bezpieczeństwa na terenie powiatu. Finansowe wsparcie ze strony Miasta i Powiatu zaowocowało także większa liczbą patroli, kierowanych do służby w ramach adaptacji zawodowej młodych funkcjonariuszy. Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska, gratulując uzyskanych wyników, zapewniła również o stałym wsparciu działań policji ze strony Zarządu Powiatu i podległych jednostek.

Za najważniejsze zadania, jakie czekają funkcjonariuszy w nowym roku, uznano przede wszystkim konsekwentne dążenie do  dalszego zwiększania liczby patroli na terenie miasta i powiatu. W katalogu działań ujęto również promowanie Krajowej Mapy Zagrożeń, która w lokalnej skali stanowi coraz bardziej skuteczne narzędzie reagowania. Kontynuowane będą również spotkania w szkołach i przedszkolach, w trakcie których policjanci zachęcają najmłodszych do zachowania podstawowych reguł bezpieczeństwa . Duży nacisk garnizon w Stargardzie kładzie też na pracę dzielnicowych.

W 2020 r. zaplanowano także intensywną promocję zawodu policjanta, poszukując chętnych do pracy w policji. Służyć ma temu m.in. współpraca z lokalnymi mediami oraz inne akcje, których celem będzie w miarę szybka obsada wolnych etatów, jakie czekają na zainteresowanych w Komendzie Powiatowej.