Nominację na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie otrzymał mł. bryg. Jarosław Tomczyk, zarządzający dotychczas Powiatową Komendą Straży w Stargardzie. Nowy Komendant Wojewódzki stargardzką jednostką ratowniczo- gaśniczą kierował niespełna rok. Zdążył jednak przez ten czas zyskać symaptię i uznanie wśród strażaków. Wspomniano o tym podczas spotkania z komendantem w Starostwie Powiatowym.

Funkcję Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej powierzono mł. bryg. Jarosławowi Tomczykowi w maju ubiegłego roku. Na stanowisko szefa stargardzkiej jednostki ratowniczo- gaśniczej został powołany z Komendy Powiatowej w Łobzie. Podkreślał wówczas, że sprawy jednostki w Stargardzie są mu bardzo dobrze znane, z uwagi na wieloletnie kontakty oraz znajomość zarówno miasta, jak i gmin powiatu stargardzkiego.

Podczas formalnego pożegnania Wicestarosta Joanna Tomczak razem z Ireną Agatą Łucką- Członkiem Zarządu Powiatu podkreślały, że wiadomość o awansie komendanta przyjmują z mieszanymi uczciami. Z jednej strony radosne zaskoczenie i poczucie satysfakcji połączone ze świadomością, że dotychczasowy Komendant Powiatowy Straży Pożarnej obejmuje stanowisko, istotne dla bezpieczeństwa mieszkańców Pomorza Zachodniego. Z drugiej natomiast pozostaje żal, że po niespełna roku bardzo dobrej i owocnej współpracy, nieoczekiwanie trzeba się pożegnać...

Nowemu Komendantowi Wojewódzkiemu dziękowano za profesjonalne podejście i osobiste zaangażowanie w codzienne sprawy jednostki w Stargardzie oraz wspólnie zrealizowane zadania, pomysły i przedsięwzięcia, mające wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. Wicestarosta Joanna Tomczak wyraziła też przekonanie, że po objęciu nowych obowiązków, Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej zachowa w życzliwej pamięci Powiatową Komendę przy Bogusława, która stanowi równie ważne ogniwo w systemie ratowniczo- gaśniczym regionu. Zapewniła także o gotowości do współpracy z Komendą Wojewódzką, szczególnie w kwestiach decydujących o dalszym rozwoju stargardzkiej jednostki.