Zmianę trybu funkcjonowania wprowadził Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny ZOZ w Stargardzie, biorąc pod uwagę aktualny stan zagrożenia epidemicznego. Od poniedziałku 16. Marca 2019 r. szpital powiatowy udziela świadczeń medycznych w tzw. trybie ostrym. Oznacza to wprowadzenie ograniczenia wszystkich planowanych przyjęć pacjentów do oddziałów szpitalnych, przy uwzględnieniu niezbędnego minimum potrzeb wynikających z sytuacji zdrowotnej.

Realizację świadczeń wstrzymują natomiast Ośrodek Rehabilitacji Dziennej i Pracownia Fizjoterapii. Natomiast Szpital Rehabilitacyjny będzie udzielał świadczeń do czasu zakończenia trwających aktualnie turnusów rehabilitacyjnych. Podjęto również decyzję o wstrzymaniu planowych przyjęć do oddziałów  rehabilitacyjnych, z wyjątkiem pacjentów po zakończonym leczeniu neurologicznym, którzy wymagają wczesnej rehabilitacji.

Świadczeń w trybie ostrym udzielają też pracownie diagnostyczne: Radiologii, EKG i Badań Wysiłkowych oraz Endoskopii. Do minimum ograniczono również wizyty w budynku administracji SPWZOZ. Obowiązuje także bezwzględny zakaz odwiedzin pacjentów szpitala.

Administracja SPWZOZ zachęca do kontaktu telefonicznego oraz za pośrednictwem narzędzi komunikacji elektronicznej, która umożliwia zdalny kontakt ze wszystkimi działami administracji szpitala powiatowego w Stargardzie. Wszystkie kontakty dostępne są na stronie: https://zozstargard.pl/administracja/

W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego nieczynna jest również osobista rejestracja. Można się zarejestrować telefonicznie , w godz. 8.00- 15.00, dzwoniąc pod numery telefonów: 91 578 92 91 oraz 91 578 93 49.