Od początku ekspansji koronawirusa, zarówno w kraju jak i na Pomorzu Zachodnim obowiązują ścisłe procedury, wprowadzone na polecenie Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwo Zdrowia. Ich cel to  minimalizowanie ryzyka zagrożenia. Podstawowym ogniwem systemu jest organizacja miejsc kwarantanny dla osób, powracających z zagranicy. Obowiązkowej kwarantannie zostają poddawane również osoby, które mogły mieć potencjalnie bliski kontakt z zakażonymi. Powiat Stargardzki stosuje w tej mierze wszystkie zalecenia Wojewódzkiej i Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.

Na terenie Stargardu funkcjonują dwa miejsca zbiorczej kwarantanny- Bursa Szkolna prowadzona przez Powiat Stargardzki oraz Hotel 104, pozostający w gestii Gminy Miasta Stargard. Na kwarantannie w bursie przebywa obecnie jedna osoba, trzy skierowano do Hotelu 104. Kolejna została poddana kwarantannie na terenie Gminy Wiejskiej Stargard. Łącznie zbiorczej kwarantannie poddano pięć osób. Natomiast zgodnie z decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, domową kwarantannę przechodzi 67 mieszkańców powiatu.

Pamiętajmy! Kwarantanna dotyczy osób zdrowych, mających bliski kontakt z tymi, wobec których istnieje podejrzenie zakażenia lub zostało ono potwierdzone. Podlegających kwarantannie nie należy więc utożsamiać z kolejnym przypadkiem zakażenia.

Przypominamy również, że decyzję o skierowaniu na kwarantannę- domową lub w miejscu do tego przeznaczonym- podejmuje wyłącznie Powiatowy Inspektor Sanitarny. Osoby przyjeżdżające z zagranicy nie mogą  we własnym zakresie zgłaszać się z wnioskiem o poddanie kwarantannie. Jeśli wracamy z zagranicy lub mamy podejrzenia odnośnie kontaktu z osobą zakażoną, informujemy o tym najpierw Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną, dzwoniąc pod nr.: 694 439 839.

W żadnym wypadku nie należy osobiście zgłaszać się do wyznaczonych miejsc kwarantanny, bez wcześniejszego powiadomienia Powiatowej Inspekcji Sanitarnej i decyzji podjętych przez służby sanitarno- epidemiologiczne w tym zakresie!

Objętym kwarantanną domową przypominamy też o sankcjach, jakie grożą za samowolne naruszenie zasad kwarantanny-  włącznie z grzywną do 5 tys. zł.   Są także zobowiązani do potwierdzenia swojej obecności w domu na żądanie Policji, dysponującej listą osób poddanych kwarantannie.