Od połowy marca, zgodnie z przyjętym harmonogramem firma STRABAG kontynuuje prace, związane z przebudową odcinka ulicy Marii Konopnickiej. To drugi etap inwestycji, dofinansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych, której celem jest kompleksowa przebudowa biegnącego przez Śródmieście Stargardu odcinka drogi powiatowej 1704 Z. W ubiegłym roku przebudowano ul. Pierwszej Brygady. Rozpoczęte prace na odcinku ul. M. Konopnickiej mają potrwać do końca maja.

W trakcie prowadzonych prac wprowadzono nową organizację ruchu na całej długości przebudowywanego odcinka. Obowiązuje ruch jednokierunkowy- od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do krzyżówki z Dworcową.

Zakres przebudowy ul. M. Konopnickiej obejmuje m.in. remont jezdni i chodników oraz montaż sygnalizacji świetlnej u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Dworcowej. Końcowy etap inwestycji zakłada wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego ulic Pierwszej Brygady i M. Konopnickiej, oraz włączenie nowej sygnalizacji świetlnej po obu stronach wiaduktu- na skrzyżowaniach Pierwszej Brygady z Towarową i M. Konopnickiej z ul. Dworcową.

Jednocześnie Zarząd Dróg Powiatowych, przyjmując uwagi kierowców odnośnie zmian w tymczasowej organizacji ruchu podjął starania, których celem będzie większe udrożnienie przejazdu na odcinku od ul. Pierwszej Brygady w stronę ulicy Dworcowej.

Wartość całej inwestycji prowadzonej przez Powiat Stargardzki oszacowano na ponad 3,6 mln zł. 80 proc. tej kwoty pokrywa dofinansowanie przyznane z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.