Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

 

Po kilkumiesięcznej przerwie w szkołach spowodowanej  obostrzeniami stanu epidemii oraz kolejnych tygodniach niepewności związanej z organizacją zajęć, a także przy utrzymującym się nadal wysokim poziomie zakażeń SARS- CoV- 2, zainaugurowano  dzisiaj nowy rok nauki. Pierwszy dzwonek odezwał się po przymusowej przerwie  także w sześciu szkołach ponadpodstawowych podległych Powiatowi Stargardzkiemu, w tym w Szkole Podstawowej Specjalnej.

Obowiązujące nadal i aktualizowane zalecenia sanitarne dla szkół sprawiły, że nowy rok rozpoczęto bez miejsko- powiatowej inauguracji, akademii, szkolnych apeli czy zgromadzeń uczniów klas pierwszych, gdzie organizowano dotąd uroczyste spotkania w gronie rówieśników i nauczycieli,  połączone z wprowadzeniem do klas. Dyrektorzy szkół zajęli się natomiast organizacją pracy w rygorze sanitarnym, zgodnie z zaleceniami resortu edukacji, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

W tych szczególnych warunkach, do klas szkół ponadpodstawowych Powiatu Stargardzkiego wróciło ogółem 4439 uczniów- łącznie ze Szkołą Podstawową Specjalną. Edukację w nowym roku nauki rozpoczęło przy tym 1117 uczniów klas pierwszych (w ubiegłym roku było  odpowiednio 2049 pierwszoklasistów). Do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Specjalnej przyjęto 22 osoby, natomiast łącznie naukę rozpoczęło 160 podopiecznych placówki przy Wita Stwosza. Dla 48 z nich szkoła będzie prowadzić zajęcia wczesnego wspomagania.

Nowy rok w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Stargardzkiego, rozpoczęło także ogółem 439 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin oraz 74 zatrudnionych na części etatu. Wrzesień to również powrót do szkół 41 etatowych pracowników administracji oraz 104 obsługi w szkołach.

Biorąc pod uwagę warunki, w jakim przychodzi rozpoczynać  nowy rok szkolny, generalnie wszystkie placówki oświatowe wprowadziły u siebie zalecenia GIS i Ministerstwa Zdrowia. Główne obostrzenia obowiązujące w szkołach dotyczą dezynfekcji pomieszczeń, konieczności higieny wśród uczniów i personelu, a także zachowania dystansu społecznego w klasach i pomieszczeniach wspólnych. Powiatowy Inspektor Sanitarny zaleca także noszenie maseczek na przerwach i organizację zajęć w taki sposób, by unikać większych skupisk uczniów. W placówkach dostępne są również płyny dezynfekcyjne. Osoby postronne obowiązuje natomiast zakaz wstępu na teren szkoły.

Najbliższe dni oraz tygodnie zweryfikują przyjęte założenia. Rozstrzygną też,  czy odpowiedni okazał się poziom bezpieczeństwa sanitarnego w placówkach, razem z innymi rozwiązaniami, wprowadzonymi na  czas pandemii.