Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

 

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, rozstrzygnął Zarząd Powiatu Stargardzkiego, wybierając projekt działań edukacyjnych w zakresie promocji zdrowia, zgłoszony przez Stargardzkie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ALA”. Na zlecenie władz powiatu, działacze Klubu Abstynenta zajmą się promowaniem wśród młodzieży życia wolnego od używek. Projekt edukacyjny będzie realizowany pod hasłem „Narkotyki bez Ściemy”.

W ten sposób abstynenci z Klubu „ALA” zachęcać będą uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Stargardzki do zdrowego trybu życia, z dala od eksperymentowania z używkami oraz substancjami psychoaktywnymi. Stowarzyszenie otrzymało na ten cel 3 tys. zł dotacji z powiatowego budżetu, przy założonym minimalnym wkładzie własnym 400 zł.

W ramach planowanej akcji „Narkotyki bez Ściemy” działacze Klubu „ALA” zamierzają spotykać się z uczniami, a także kadrą pedagogiczną w czterech wytypowanych szkołach. Stargardzkie Stowarzyszenie Abstynentów zobowiązało się do przeprowadzenia prelekcji, przygotowanych w niebanalnej i atrakcyjnej formie, których wymiar obejmie ogółem 22 godziny lekcyjne. W ten sposób Klub „ALA” chce dotrzeć ze swoim projektem do łącznie 132 uczniów i 22 nauczycieli. Kluczowy jest udział w prelekcjach i wykładach, certyfikowanego instruktora uzależnień.

Opinia profesjonalisty  zawodowo zajmującego się na co dzień różnorodnymi formami uzależnienia- zarówno od alkoholu, jak również  substancji psychoaktywnych, powinna zainteresować uczniów oraz kadrę pedagogiczną. Istotny może być głos rozsądku, przekonujący o  wolności, z dala od „psychoaktywnych eksperymentów” w imię doraźnej mody i chwili, która złamała już niejedno młode  życie u progu dorosłości.