Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

Każdego dnia stargardzcy policjanci realizują zadania mające na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego powiatu. Dbanie o bezpieczeństwo na drogach, a także ład i porządek publiczny to jedne z ważniejszych zadań realizowanych przez stargardzkich mundurowych.

 

Policjanci stargardzkiej drogówki, w tym funkcjonariusze z grupy „SPEED” w miniony weekend ujawnili łącznie 82 wykroczenia. 44 z tej liczby stanowiło przekroczenie dozwolonej prędkości. Pozostałe wykroczenia to między innymi nieprawidłowe wyprzedzanie, czy nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu.

Od piątku do poniedziałkowego poranka na terenie naszego powiatu doszło do 8 niegroźnych kolizji drogowych. Stargardzcy policjanci zatrzymali również 5 nietrzeźwych kierujących, którzy za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowiedzą przed sądem.

W walce z przestępczością kryminalną na terenie naszego powiatu w analizowanym okresie mundurowi zatrzymali 4 sprawców przestępstw kryminalnych, a także 6 osób, które dopuściły się przestępstw narkotykowych. Wszystkie te osoby za czyny których się dopuściły odpowiedzą przed sądem

Podczas weekendu funkcjonariusze stargardzkiej komendy przeprowadzili łącznie 203 interwencje zatrzymując jedną poszukiwaną osobę.

Codzienna służba stargardzkich policjantów to także różnego rodzaju działania prewencyjne, a także szeroko rozumiana profilaktyka. To także prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenie oraz spraw karnych.

 

podkom. Krzysztof Wojsznarowicz