Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

 

Rządowy program szczepień  przeciw COVID- 19 ma znacznie przyspieszyć w najbliższych dniach i tygodniach, w związku ze spodziewanym zwiększeniem dostaw szczepionek. Tylko w kwietniu nasz kraj ma otrzymać ok. 7 mln dawek. W tej sytuacji zobowiązano wojewodów do tworzenia nowych punktów szczepień masowych- razem z samorządami. W liście do Zbigniewa Boguckiego, Wojewody Zachodniopomorskiego, Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska informuje: zgłaszamy natychmiastową gotowość do wdrożenia i rozpoczęcia masowych szczepień na terenie powiatu.

Starosta Stargardzki  podkreśla gotowość do rozpoczęcia masowych szczepień w oparciu o dwa punkty, planowane do otwarcia w obrębie Stargardu, z pełną deklaracją współpracy samorządu miejskiego i powiatowego w tym zakresie.

Według danych GUS Powiat Stargardzki zamieszkuje ponad 120 tys. mieszkańców, jest zatem powiatem najliczniej zamieszkanym na Pomorzu Zachodnim. W liście do Wojewody Starosta Stargardzki  poinformowała, że według stanu na dzień 1 kwietnia 2021 r. suma wszystkich zaszczepionych osób w powiecie wynosi 12 tys. 134, z czego drugą dawką zaszczepiono 3 tys. 784 osoby na ogólną liczbę 96 tys. osób kwalifikowanych. Obecna liczba wykonywanych szczepień na terenie powiatu stargardzkiego waha się w granicach ok. 470- 480 dziennie. Po wstępnych analizach oszacowano, że utworzenie dwóch dodatkowych Punktów Szczepień Masowych pozwoli zwiększyć liczbę szczepień do 1500- 2000 dziennie.

Starosta proponuje, aby pierwszy z utworzonych Punktów Szczepień Masowych zlokalizowany w Stargardzkim Centrum Kultury, prowadzony był przez Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny ZOZ w Stargardzie. Wybór SCK na pierwszy z punktów podyktowany jest lokalizacją w ścisłym centrum Stargardu, z dogodnym dojazdem i parkingiem.

Drugi Punkt Szczepień Masowych prowadzony byłby przez NZOZ „Kmw- Centrum Zdrowia”, przy ul. Pierwszej Brygady 18 w Stargardzie. Rekomendując kolejną lokalizację, Starosta informuje o położeniu obiektu w bliskiej odległości od Centrum Przesiadkowego i dworca PKP.

Powiat Stargardzki deklaruje też, że jest gotowy w każdej chwili uruchomić mobilny punkt szczepień, który mógłby docierać do miejscowości oraz mieszkańców gmin powiatu, mających trudności z dotarciem do nowo otwartych, stacjonarnych punktów szczepień.

Według wytycznych przekazanych wojewodom przez resort zdrowia, do 11 kwietnia powinna być gotowa pełna lista utworzonych wspólnie z samorządami nowych punktów masowych szczepień. Szczepienia pierwszych pacjentów mają rozpocząć się w dniach 19- 25 kwietnia.

Na zdjęciu: budynek Stargardzkiego Centrum Kultury- lokalizacja jednego z dwóch Punktów Szczepień Masowych.