Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

 

Z nowymi wyzwaniami zdominowanego przez pandemię minionego roku, musieli zmierzyć się także pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Mimo utrudnień wynikających ze stanu epidemii oraz konieczności wprowadzenia mieszanego modelu pracy- stacjonarnej i zdalnej- nadzór prowadził  sprawną obsługę inwestorów. Kontrolowano także wytypowane obiekty i place budów pod katem prawidłowości wykonywanych prac- zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Dla pracowników powiatowego nadzoru budowlanego dużym ułatwieniem okazały się nowe wnętrza budynku dawnej poradni psychologiczno- pedagogicznej przy ul. Pierwszej Brygady, dokąd jednostka przeprowadziła się latem ubiegłego roku. Po przenosinach z ciasnych pomieszczeń poddasza w budynku Starostwa,  poprawiły się również warunki obsługi inwestorów. Remont i adaptację nowej siedziby nadzoru budowlanego zdołano wykonać w warunkach obostrzeń stanu epidemii, zaś pierwsi interesanci mogli korzystać z odnowionych pomieszczeń latem minionego roku.

Mimo pandemicznych warunków i utrudnień w codziennym funkcjonowaniu, przez cały 2020 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przyjął ogółem 991 zgłoszeń rozpoczęcia robót budowlanych oraz 497 dotyczących zakończenia robót zarówno w nowych, jak i przebudowywanych lub remontowanych obiektach. Przyjęto również 83 wnioski o pozwolenie na użytkowanie.

Na przestrzeni minionego roku, przeprowadzono także 183 kontrole placów budów pod kątem zgodności wykonywanych prac z wydanymi pozwoleniami oraz przepisami prawa budowlanego. Prowadzone kontrole zakończyły się nałożeniem ogółem 26 grzywien na inwestorów, zdecydowano również w 35 przypadkach o skierowaniu sprawy do Prokuratury Rejonowej.

Obostrzenia warunków epidemii nie przeszkodziły również kontroli obiektów wielkopowierzchniowych pod względem zachowania warunków ich bezpiecznego użytkowania. Takich obiektów o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 tys. mkw. mamy w powiecie 86.

Nadzór wdraża również nowe rozwiązania informatyczne, wprowadzające cyfrowy obieg dokumentacji budowlanej. To przedsięwzięcie realizowane jest przez Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego i resort rozwoju. Docelowo ma ono zapewnić inwestorom , właścicielom budynków i użytkownikom załatwienie najważniejszych formalności budowlanych za pośrednictwem udostępnionego użytkownikom, internetowego portalu e- budownictwo.

Tekst zilustrowany grafiką: paragraf na tle projektu- symbol wyobrażający przepisy prawa budowlanego.