Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

Ponad 50 tys. zł dofinansowania otrzymał Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stargardzie.

OSiR Stargard pozyskał środki z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację dwóch projektów w 2021 roku, tj.:

1. Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

Projekt ukierunkowany jest na upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci poprzez realizację programu nauki pływania w klasach I-III szkół podstawowych.

2. Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Projekt pn. #ZostańMistrzem polegać będzie na realizacji zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Głównym celem tych zajęć jest zwiększenie sprawności fizycznej dzieci oraz działanie profilaktyczne związane z wadami postawy.Projekty realizowane będą na pływalni w Szkole Podstawowej nr 11 w dwóch turach. Pierwsza edycja jest zaplanowana na okres od 5 do 17 lipca, druga – od 19 do 31 lipca. Objęte nimi zostaną uczniowie klas I-III stargardzkich szkół podstawowych (240 dzieci w zakresie nauki pływania i 315 dzieci w zakresie gimnastyki korekcyjnej).Całkowita wartość dofinansowania zadania wynosi 50 800,00 zł.