Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

O czym pamiętać przed zaciągnięciem kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny ma charaktery wysokiego, długoterminowego zobowiązania wobec banku. Przed jego zaciągnięciem należy przejść przez szereg procedur formalnych, a także uzyskać pozytywną ocenę zdolności kredytowej. Banki starannie zabezpieczają się podczas udzielania wysokich kredytów klientom, przywiązując wagę do sprawdzania wiarygodności spłacającego. O czym pamiętać przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny i jak zwiększyć szanse na jego uzyskanie?

Przygotowanie do zaciągnięcia kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny obejmuje środki przeznaczone na zakup nieruchomości z rynku pierwotnego, bądź wtórnego. Z uwagi na dużą wysokość zobowiązania finansowego, bank szczegółowo bada możliwości spłaty osób wnioskujących o kredyt. Ocenie podlega zdolność kredytowa, sytuacja osobista, a także historia kredytowania. Znając kryteria brane pod uwagę podczas scoringu można odpowiednio przygotować się do zaciągnięcia kredytu hipotecznego i zwiększyć szansę na jego uzyskanie.

W procesie przygotowawczym pomóc może ekspert kredytowy o szerokiej wiedzy z zakresu finansów. Wraz z doradcą dobrze jest ocenić własną zdolność kredytową, która zwykle liczona jest jako stosunek miesięcznych dochodów i wydatków. Banki stosują odmienne kryteria jej oceny, dlatego pod uwagę dobrze wziąć także osiągane dochody oraz stałość źródła utrzymania. Warto sprawdzić także, jakie dane na temat kredytobiorcy znajdują się w BIK. Odnotowywane są w niej wszelkie opóźnienia w spłacie minionych zobowiązań, co stanowi ważną informację dla banku. Raport z BIK można wygenerować na prośbę osoby prywatnej i dobrze zapoznać się z nim przed złożeniem wniosku o kredyt.

Jak przyspieszyć procedurę uzyskania kredytu?

Po ocenie własnej zdolności kredytowej można przejść do porównania ofert banków i wyborze najodpowiedniejszej z nich. Warto pamiętać, że bez względu na wybraną instytucje, procedura uzyskania kredytu będzie stosunkowo długa. Można ją jednak skrócić, przygotowując wcześniej dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej, czy podpisania umowy. Jakie formalności można załatwić wcześniej?

Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie TomaszWostal.pl - sprawdź, jak wygląda praca ekspert.

Bank poprosi potencjalnego klienta o dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenia wskazujące na wysokość dochodów. Instytucja będzie wymagać od kredytobiorcy okazania np. deklaracji PIT za ubiegły rok, czy zaświadczenia o dochodach od pracodawcy. W przypadku kredytu hipotecznego konieczne może być także złożenie dokumentacji związanej z zabezpieczeniem hipotecznym. Chodzi przede wszystkim o umowę przedwstępną zakupu nieruchomości, czy wyciągu z księgi wieczystej. Szczegółowy zestaw dokumentów składanych wraz z wnioskiem o kredyt będzie różny w zależności od wybranej instytucji.

Decyzja o zaciągnięciu kredytu hipotecznego powinna być odpowiednio przemyślana. Osoba chcąca mieć zobowiązanie wobec banku musi odpowiednio przygotować się do procedury wnioskowania. Chodzi nie tylko o przygotowanie kompletnego zestawu dokumentów, ale także sprawdzenia swojej zdolności kredytowej. Podczas przygotowań do kredytu można skorzystać z pomocy doświadczonych doradców i ekspertów finansowych.