Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

W dniu 21 października br., na terenie całego kraju prowadzone będą wzmożone działania kontrolne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Od godzin porannych kontrole rozpoczną się również na terenie naszego województwa. Głównym ich celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierujących rowerami.

Piesi i rowerzyści, to uczestnicy ruchu drogowego, którzy w żaden sposób nie są chronieni w przypadku kontaktu z pojazdem. Podczas działań szczególnym nadzorem objęte zostaną skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych, gdzie ryzyko powstania wypadku jest największe.

Od początku roku bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w województwie zachodniopomorskim uległo poprawie. Od stycznia do września br. w obu kategoriach nastąpił spadek zarówno liczby wypadków ( o 11), osób rannych ( o 10) i osób zabitych ( o 2 ). W antologicznym okresie 2020 roku odnotowaliśmy 146 wypadków, w których rannych zostało 137 osób, a 10 poniosło śmierć.

Prowadzone działania NURD mają za zadanie podtrzymanie pozytywnej tendencji .

Policjanci podczas akcji będą zwracać uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też będą się bacznie przyglądali, czy piesi przestrzegają przepisy i nie łamią zasad ruchu drogowego.

Pamiętajmy, że od 1 czerwca 2021 r. weszły w życie zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym:

- pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przez pojazdem za wyjątkiem tramwaju, przed tramwajem pieszy będzie miał pierwszeństwo tylko, gdy znajduje się już na przejściu dla pieszych,

- kierujący pojazdem zbliżając się do przejściach dla pieszych jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość,

- zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego przez pieszego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub przejście dla pieszych,

- dopuszczalna prędkość pojazdów przez całą dobę na obszarze zabudowanym do 50 km/h.

 

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie

https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/209722,Niechronieni-uczestnicy-ruchu-drogowego-ogolnopolskie-dzialania-Policji.html