W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” stargardzcy policjanci wraz z przedstawicielami stargardzkiego starostwa oraz komisarzem „Inkiem” spotkali się dzisiaj z uczniami Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukaszewicza w Strachocinie , a także z dziećmi z przedszkola „Bajkowa Kraina” w Strachocinie. Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci, a także Panie nauczycielki otrzymały odblaski.

Ważnym elementem profilaktyki w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest uświadamianie już od najmłodszych lat w jaki sposób powinniśmy się zachowywać i co robić, aby być bezpiecznym. Dzisiejsze spotkanie, w którym udział wzięli Pan Łukasz Wilkosz Wicestarosta Stargardzki, Pani Irena Agata Łucka Członek Zarządu Powiatu, Pan Marek Ciarkowski Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego, stargardzcy funkcjonariusze, na czele z komisarzem „Inkiem” poświęcone było bezpieczeństwu najmłodszych uczestników ruchu drogowego podczas ich codziennej drogi do i ze szkoły.

Podczas pogadanki szczególną uwagę zwrócono na obowiązek, ale również konieczność noszenia przez pieszych po zmroku poza strefą zabudowaną elementów odblaskowych czy kamizelek, które mogą ocalić życie. Apelowaliśmy wspólnie również o noszenie elementów odblaskowych także w miejscach, gdzie przepisy tego nie nakazują, czyli na nieoświetlonych odcinkach dróg, również w obszarze zabudowanym.

Na koniec spotkania oprócz wspólnych zdjęć oraz prezentów w postaci odblasków dzieci chętnie przybijały „piątkę” komisarzowi „Inkowi”, który dla najmłodszych był najważniejszą postacią spotkania.

 

podkom. Krzysztof Wojsznarowicz