Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej pn. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej pn. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej