Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

 

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży