1 stycznia 2022 roku weszły w życie przepisy zaostrzające kary dla uczestników ruchu drogowego popełniających wykroczenia. Zmiana sprawiła, że znacząco wzrosły kwoty mandatów m.in. za przekroczenia dozwolonej prędkości i wykroczenia popełniane przez kierowców wobec pieszych. Z nowymi, wyższymi karami za niektóre wykroczenia muszą się także liczyć piesi .

W dniu 30 grudnia 2021 roku zostało ogłoszone rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Zachęcamy wszystkich uczestników ruchu drogowego do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami.

Kompletna treść rozporządzenia wraz z nowym taryfikatorem znajduje się na stronie internetowej

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002484/O/D20212484.pdf

oraz w załączniku do tego komunikatu.

 

Linki do komunikatów z jednostek zachodniopomorskiego garnizonu dotyczące nowych przepisów :

Pliki do pobrania

  • 817.28 KB
    taryfikator mandatów karnych 2022 rok