Jednym z podstawowych zadań realizowanych przez funkcjonariuszy jest ujawnianie sprawców wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców. W tym celu patrole piesze pojawią się w rejonie parków, skwerów, placów zabaw i głównych ciągów komunikacyjnych, a także osiedli mieszkaniowych. Mundurowi służbę w patrolach pieszych pełnią tam, gdzie mieszkańcy często zgłaszają problemy związane ze spożywaniem alkoholu, czy zakłócaniem porządku publicznego.

Patrole piesze kierowane są w miejsca zagrożone, tam gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców. Służby pełnione są w systemie zmianowym, najczęściej w godzinach popołudniowych oraz nocnych. Szczególnie monitorowane są rejony parków, skwerów, placów zabaw i szkół. Patrolowane są również newralgiczne miejsca, które mieszkańcy naszego miasta zgłaszają za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Podczas codziennej służby policjanci w patrolach pieszych kontrolują także tereny ogródków działkowych. Sprawdzają wytypowane pustostany i altanki pod kątem przebywania tam osób bezdomnych. Rozmawiają z działkowcami informując właścicieli wymienionych obiektów jak właściwie zabezpieczyć mienie przed włamaniem, a także kradzieżą wartościowych rzeczy , które pozostawiane są wewnątrz domków letniskowych.

 

kom. Krzysztof Wojsznarowicz