Sprawca wypadku samochodowego – co mu grozi?

W Polsce wypadki drogowe stanowią poważny problem. Spowodowanie zdarzenia, w którym ucierpiały inne osoby, będzie wiązało się z szeregiem konsekwencji, które są uzależnione od kilku czynników. Duże znaczenie ma tutaj stan poszkodowanych oraz trzeźwość kierowcy. Warto również pamiętać, że sprawca ma także swoje prawa i obowiązki.

Kto i w jakich okolicznościach jest uznawany za sprawcę wypadku?

Sprawcą wypadku jest osoba, która narusza w sposób umyślny bądź nieumyślny zasady bezpieczeństwa w ruchu zarówno lądowym, wodnym, jak i powietrznym. Konsekwencją tego jest zdarzenie, w którym inny uczestnik odnosi obrażenia ciała. Nieumyślne spowodowanie wypadku oznacza, że kierowca nie miał zamiaru doprowadzenia do zdarzenia, natomiast doszło do niego wskutek niezachowania ostrożności. Za sprawcę może być uznany każdy uczestnik ruchu drogowego. Mowa tutaj zarówno o kierowcach, jak i pieszych czy rowerzystach. Jednak, aby mówić o wypadku, w zdarzeniu musi uczestniczyć co najmniej jeden pojazd, a do zdarzenia musi dojść w miejscu, w którym odbywa się regularny ruch obejmujący przepisy prawa.

Porady prawne Świnoujście

Jakie prawa i obowiązki ma sprawca wypadku?

Sprawca wypadku ma prawo odmówić przyjęcia mandatu karnego, jednak będzie się to wiązało ze skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego. Dobrze jest jednak przemyśleć argumenty, które będą przemawiać na korzyść obwinionego kierowcy. Warto także zdecydować się na porady prawne w Świnoujściu udzielane przez doświadczonych specjalistów z Kancelarii Łukasza Węgłowskiego. Pomoc adwokata będzie nieoceniona w toku postępowania.

Sprawca może także ubiegać się o świadczenia odszkodowawcze. Dotyczy to jednak sytuacji, kiedy kierowca opłaca dobrowolne ubezpieczenia: od następstw nieszczęśliwych wypadków czy autocasco.

Z kolei obowiązkiem sprawcy, jeżeli stan fizyczny na to pozwala, jest zabezpieczenie miejsca wypadku. Tutaj należy włączyć światła awaryjne, zaciągnąć hamulec ręczny i wyłączyć silnik. Następnie wystawić trójkąty ostrzegawcze z obu stron (na autostradzie – 100 m od pojazdu, w obszarze niezabudowanym – 50 m, w terenie zabudowanym zaraz za pojazdem). Warto pamiętać, że w sytuacji, kiedy dochodzi do wypadku, pod żadnym pozorem nie można przestawiać samochodów, które brały udział w zdarzeniu. Muszą one pozostać w tym samym miejscu. W dalszej kolejności należy ustalić ilość poszkodowanych oraz ich stan, a także czy pojazd stoi stabilnie. Tutaj należy wyłączyć silnik i zaciągnąć hamulec ręczny. Oceniając stan poszkodowanych, kluczowe będzie:

  • liczba osób poszkodowanych;
  • czy osoby biorące udział w wypadku są przytomne;
  • czy wszystkie osoby poszkodowane oddychają;
  • jak rozległe są obrażenia zewnętrzne;
  • typ obrażeń rannych osób;
  • czy pośród osób poszkodowanych są dzieci.

Dodatkowo należy wziąć pod uwagę możliwość występowania obrażeń wewnętrznych, które mogą być niewidoczne. W takim przypadku szczególnie niebezpieczne będą uderzenia w głowę lub klatkę piersiową. Warto również stale obserwować tych uczestników wypadku, którzy poruszają się swobodnie i nie odczuwają większych dolegliwości. Jest to konieczne, ponieważ osoby te, mogą być w szoku, przez co nie odczuwają bólu lub innych dolegliwości, ponadto mogą oddalić się z miejsca wypadku.

Następnie należy wezwać służby ratownicze, dzwoniąc pod nr 112. Komunikat musi zawierać: dane osoby zgłaszającej, miejsce zdarzenia oraz liczbę osób poszkodowanych z dokładnym opisem ich stanu. Dodatkowo w sytuacji, kiedy przykładowo z samochodu wyciekły płyny również należy przekazać taką informację, wówczas na miejsce wypadku zostanie skierowana straż pożarna, w celu ich zabezpieczenia. W sytuacji, kiedy sprawca wypadku nie ma przy sobie telefonu komórkowego, spośród świadków należy dokładnie wskazać konkretną osobę, która ma zadzwonić po pomoc.

W przypadku braku obecności innych osób sprawca wypadku może oddalić się z miejsca zdarzenia, w celu poinformowania służb ratunkowych o zaistniałej sytuacji, jednak zaraz po tej czynności zobowiązany jest do niezwłocznego powrotu. Obecność policji na miejscu wypadku jest obowiązkowa, w sytuacji, kiedy są ranni lub zabici, jak również, gdy doszło do przestępstwa, czyli kierowca (niezależnie czy to sprawca, czy poszkodowany) jest pod wpływem alkoholu. W dalszej kolejności należy udzielić pierwszej pomocy przy zachowaniu środków bezpieczeństwa. Należy zacząć od osób, u których doszło do zatrzymania akcji serca, przeprowadzając reanimację. Jeżeli wszystkie osoby są wydolne oddechowo, należy udzielić pomocy tym, którzy mają krwotok. Na miejscu wypadku należy pozostać do przyjazdu służb. Następnie należy stosować się do poleceń policji.

Porady prawne Świnoujście

Co grozi za spowodowanie wypadku?

W sytuacji, kiedy w wyniku wypadku osoby w nim uczestniczące zostaną ranne bądź doznały uszczerbku na zdrowiu, sprawca może zostać skazany na 3 lata pozbawienia wolności. Dodatkowo otrzyma mandat i punkty karne. W przypadku lekkich obrażeń wyrok może być w zawieszeniu bądź będzie skutkował karą grzywny. W sytuacji, kiedy dochodzi do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, kierowca może zostać skazany na pozbawienie wolności w wymiarze od 6 miesięcy do 8 lat. Tutaj decydujące będzie czy do zdarzenia doszło wskutek umyślny, czy nieumyślny, a także czy kierowca był trzeźwy. Za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwym będzie grozić kara od 2 do 12 lat więzienia. Dodatkowo sprawca będzie zobowiązany do zadośćuczynienia za wyrządzoną szkodę. Sąd (we wszystkich przypadkach) może również orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Niestety wypadki to codzienność na polskich drogach. Niezależnie od tego, czy jest się sprawcą, czy poszkodowanym, warto wiedzieć, jak należy się zachować i jak udzielić pierwszej pomocy. Czasami o życiu ludzkim decydują minuty.