Przedstawiciele z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie przeprowadzili w Szkole Podstawowej w Chociwlu zajęcia na temat odpowiedzialności prawnej osób nieletnich.

Niejednokrotnie młodzi ludzie popełniają czyny karalne nie mając świadomości, że zdarzenia, w których biorą udział noszą znamiona przestępstwa lub wykroczenia. Nie zdają sobie sprawy z konsekwencji prawnych, w przypadku popełnienia czynu karalnego. Spotkanie z uczniami było okazją, aby porozmawiać na tematy związane z odpowiedzialnością prawną osób nieletnich i uświadomić młodym ludziom, jak łatwo popaść w konflikt z prawem. Policjanci przypomnieli młodzieży, jakie mają obowiązki i prawa. Tłumaczyli, jak zachować się w sytuacjach niebezpiecznych, w których zagrożone jest życie i zdrowie ludzkie oraz, gdzie szukać pomocy. Policjanci zwrócili uwagę na problem demoralizacji. Uczulali młodzież na konsekwencje spożywania alkoholu, narkotyków. Przypominali, że sięganie po tego typu nielegalne środki wiąże się nie tylko z konsekwencjami prawnymi, ale i poważnym ryzykiem dla zdrowia i życia. Niebezpieczeństwo ich zażywania wynika z faktu, że nigdy nie wiadomo, jak ludzki organizm zachowa się po zażyciu nawet najmniejszej dawki takiej substancji chemicznej. Podczas spotkania policjanci omówili rodzaje narkotyków, objawy ich zażywania. Opowiedzieli, jakie są procedury postępowania w przypadku ujawnienia u ucznia substancji, która w konsekwencji może okazać się narkotykiem lub dopalaczem.

Młodzież w bardzo aktywny sposób uczestniczyła w spotkaniach, w czasie których padało wiele pytań dotyczących dopalaczy jak i narkotyków oraz wyrobów tytoniowych.

mł. asp. Justyna Siwarska