Stargardzcy funkcjonariusze podczas codziennej służby dbają o ład i porządek publiczny. Na mieście zauważyć można patrole zmotoryzowane, motocyklowe, ale także patrole piesze. Mundurowi dotrą wszędzie tam, gdzie nie dojedzie radiowóz. Funkcjonariusze reagują na wszelkie przypadki łamania prawa, ale szczególną uwagę zwracają na akty wandalizmu, czyny o charakterze chuligańskim, a także spożywanie alkoholu w miejscu publicznym.

Na terenie Stargardu można zauważyć umundurowanych policjantów w pieszych patrolach, w tym również przewodników z psami służbowymi. Już sam fakt pojawienia się takiego patrolu oddziałuje prewencyjnie. Policjanci w patrolach pieszych często przeciwdziałają uciążliwym społecznie aktom, jak niszczenie mienia, zdarzenia o charakterze chuligańskim czy spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Każdy może do funkcjonariuszy zwrócić się z prośbą o pomoc czy z zapytaniem. Patrolowane są również newralgiczne miejsca, które mieszkańcy naszego miasta zgłaszają za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Podczas codziennej służby policjanci w patrolach pieszych kontrolują także tereny ogródków działkowych. Sprawdzają wytypowane pustostany i altanki pod kątem przebywania tam osób bezdomnych. Rozmawiają z działkowcami informując właścicieli wymienionych obiektów jak właściwie zabezpieczyć mienie przed włamaniem, a także kradzieżą wartościowych rzeczy, które pozostawiane są wewnątrz domków letniskowych.

asp. Justyna Siwarska