Piesi i rowerzyści to grupa tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego najbardziej zagrożona wypadkami. Na uwagę zasługuje fakt, iż znaczna część zdarzeń związanych z potrąceniem pieszego, czy rowerzysty ma miejsce na przejściach dla nich przeznaczonych.

Wczoraj na terenie naszego powiatu prowadzone były działania pod nazwą ,,Pieszy i rower’’, których głównym celem było promowanie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, a także użytkowników hulajnóg elektrycznych. Podejmowane działania miały na celu podniesienie świadomości kierujących pojazdami silnikowymi i przypomnienie im, że piesi, jak i rowerzyści są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Z drugiej strony zmierzały do zwrócenia uwagi rowerzystom i pieszym, że ich bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nich samych.

Policjanci stargardzkiej drogówki objęli nadzorem przejścia dla pieszych oraz przejazdy dla rowerzystów usytuowane na ruchliwych ulicach naszego miasta, w których wystąpienie niepożądanych zdarzeń drogowych jest największe.

 

Podczas wczorajszych działań funkcjonariusze ujawnili łącznie ponad 50 wykroczeń. To między innymi jazda po chodniku, jazda wzdłuż po przejściu dla pieszych, przejście w miejscu niedozwolonym czy nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych. W ręce mundurowych wpadło 3 rowerzystów, którzy byli w stanie nietrzeźwości.

Tego typu działania mają poprawić bezpieczeństwo wszystkich niechronionych uczestników ruchu drogowego.

mł. asp. Justyna Siwarska