Już po raz kolejny w Stargardzie odbyły się „Dni Seniora”. Impreza ta już na stałe zagościła w stargardzkim kalendarzu Urzędu Miasta. Był to czas spotkań, rozmów, osób w wieku 60 +. Ponadto był to również czas zmagań sportowych. Udział w tym wydarzeniu wzięli także policjanci ze stargardzkiej komendy. Mundurowi przekazali seniorom elementy odblaskowego oraz rozmawiali z seniorami o bezpieczeństwie.

Stargardzkie Dni Seniora rozpoczęły się w środę 13 września. Prezydent Stargardu Pan Rafał Zając rozpoczął je symbolicznym wręczeniem kluczy do bram miasta. Od tej chwili aż do niedzieli 17 września miasto „należało” do seniorów. Pierwszy dzień rozpoczął się piknikiem pn. ,,Pożegnanie Lata’’, którego organizatorem było Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Piątek był to dzień zawodów sportowych pn. ,,Senioriada”. W zawodach udział wzięło 8 drużyn. Zmagania odbywały się w Teatrze Letnim w Parku Chrobrego. Sobota natomiast rozpoczęła się zawodami wędkarskimi. Po zmaganiach na stawach i smacznej grochówce przyszedł czas na festyn, który odbył się w Teatrze Letnim w Parku Chrobrego. Podczas festynu odbywały się liczne konkursy z nagrodami. Podczas festynu nie zabrakło stoiska Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. Podczas festynu przeprowadzono prelekcje pt. „Aktywny i Bezpieczny Senior”, zaprezentowano przykładowe materiały poruszające obszar dokonywanych oszustw między innymi na wnuczka, policjanta, Uświadamiano tym osobom jakie zagrożenie może stanowić odebrany telefon od nieznajomego, który podaje się za urzędnika, bądź kogoś z rodziny, a także poinformowano o zasadach postępowania po otrzymaniu takiego telefonu. Rozmawiano również na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, aktualnych przepisach, i ich przestrzeganiu. Omówiono oraz przypomniano zasady poruszania się po zmroku rowerami, na pieszo, pamiętając o zakładaniu odblasków zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każdy senior otrzymał od policjantów element odblasowy.

Czas upłynął w bardzo przyjaznej, miłej i wesołej atmosferze.

asp. Justyna Siwarska