Organizacja pozarządowa zgłasza ofertę na realizację zadania publicznego w ochronie zdrowia
Stowarzyszenie Edukacja - Zdrowie - Aktywność podjęło ważny krok w kierunku poprawy jakości życia seniorów, składając oficjalną ofertę na projekt "Higiena Umysłu w Wieku Senioralnym". Inicjatywa ta, mająca na celu promocję zdrowia psychicznego wśród osób starszych, została zgłoszona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  1. Stowarzyszenie z siedzibą w Stargardzie złożyło ofertę na realizację zadania publicznego.
  2. Projekt "Higiena Umysłu w Wieku Senioralnym" skupia się na ochronie zdrowia psychicznego seniorów.
  3. Oferta została złożona w trybie przewidzianym przez ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. Stowarzyszenie planuje skoncentrować się na edukacji i promocji zdrowego stylu życia wśród osób starszych.

Realizacja takich projektów stanowi kluczowy element w strategii poprawy jakości życia seniorów, którzy stanowią coraz większą grupę społeczną. Edukacja na temat zdrowia psychicznego może przyczynić się do zmniejszenia uczucia izolacji i poprawy ogólnego samopoczucia osób w podeszłym wieku. Działania Stowarzyszenia Edukacja - Zdrowie - Aktywność mogą znacząco przyczynić się do lepszego zrozumienia potrzeb i wyzwań, jakie niesie za sobą starzenie się, podnosząc tym samym standardy opieki i wsparcia dla seniorów.

Projekt "Higiena Umysłu w Wieku Senioralnym" to nie tylko kwestia medyczna, ale także społeczna. Poprzez odpowiednią edukację i działania wspierające, można znacząco wpłynąć na poprawę jakości życia starszych osób, dając im szansę na bardziej aktywne i satysfakcjonujące życie w późniejszych latach.


Wg inf z: Powiat