UM Stargard: Modernizacja Alei Żołnierza i ulicy Pogodnej zwiększy bezpieczeństwo
Aktualnie w naszym mieście trwają intensywne prace remontowe, które znacząco wpłyną na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Inwestycje obejmują główne ulice, a ich celem jest nie tylko poprawa stanu nawierzchni, ale również modernizacja infrastruktury miejskiej.
  1. Rozpoczęcie prac remontowych od ulicy Alei Żołnierza Bocznej, prace objęły również ulicę Pogodną.
  2. Wprowadzenie nowych, energooszczędnych latarni zastępujących stare oświetlenie.
  3. Przebudowa zatoki autobusowej i wprowadzenie tymczasowej zmiany tras autobusów.
  4. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 3,8 mln zł, z czego znaczną część stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Prace rozpoczęły się od usunięcia starej nawierzchni na ul. Alei Żołnierza Bocznej, a następnie przeniesiono działania na ul. Pogodną. Tam obecnie trwa układanie warstwy wyrównawczej. Zmiany te są krokiem w stronę lepszej przyszłości dla naszego miasta, z nowymi jezdniami i bezpieczniejszymi przejściami dla pieszych oraz rowerzystów.

Jednocześnie, w związku z prowadzonymi pracami, wprowadzono tymczasowe zmiany w kursowaniu autobusów. Dotyczą one linii nr: 5, 13, 15, 25, 32 i 37. Mieszkańcy korzystający z komunikacji miejskiej powinni zapoznać się z aktualnymi rozkładami jazdy, dostępnymi na przystankach oraz stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji.

Dodatkowo, na obu remontowanych ulicach pojawią się nowe, energooszczędne latarnie, które nie tylko poprawią jakość oświetlenia, ale także przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii w mieście. Wymiana oświetlenia wiąże się z koniecznością położenia nowego okablowania, co już się rozpoczęło.

Oczekuje się, że jeśli prace będą kontynuowane w obecnym tempie, zakończą się one planowo przed końcem bieżącego roku. To znaczące przedsięwzięcie nie tylko zwiększy komfort jazdy, ale także podniesie bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.


Według informacji z: UM Stargard