Program, którego celem jest poprawa jakości powietrza, poprzez eliminowanie pieców oraz kotłów węglowych a także kompleksowa termomodernizacja budynków, wchodzi w praktyczną fazę. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmują wnioski od właścicieli bądź współwłaścicieli budynków oraz mieszkań, zainteresowanych finansowym wsparciem wymiany ogrzewania lub docieplenia budynku. Pracownicy Wojewódzkiego Funduszu szkolą także przedstawicieli samorządów: gminnych, miejskich i powiatowych, którzy mogą zapewnić praktyczną pomoc i wsparcie mieszkańcom, ubiegającym się o dofinansowanie w ramach programu.

Bezpłatne warsztaty szkoleniowe dotyczące głównych założeń programu „Czyste Powietrze” oraz  rodzaju finansowego wsparcia  dla właścicieli domów i mieszkań, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Morskiej ze Szczecina organizuje w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie, w piątek 12 kwietnia 2019 r. o godz. 13.00. Warsztaty dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego powiatu stargardzkiego, odbywać się będą w sali sesyjnej Rady Powiatu Stargardzkiego (sala 103 I piętro).

Warsztaty mają przybliżyć pracownikom gmin i powiatu zagadnienia z zakresu prawidłowego wypełniania, i składania wniosków  o dofinansowanie. Pozyskana wiedza będzie przydatna podczas bezpośrednich spotkań z mieszkańcami gmin, zainteresowanych złożeniem wniosku o wymianę ogrzewania na ekologiczne źródło ciepła czy docieplenie domu. Dlatego, obok założeń finansowych, szczegółowe omówione będą również kwestie techniczne związane z inwestycjami remontowymi, które można zrealizować z rządowym dofinansowaniem.

Zajęcia prowadzą doradcy energetyczni, zatrudnieni przez resort ochrony środowiska, którzy w przystępny sposób wprowadzą urzędników samorządowych w gąszcz przepisów, regulujących zasady działania programu.

Właściciele oraz współwłaściciele domów i mieszkań, mogą otrzymać zwrot części poniesionych kosztów na wymianę pieca i prace dociepleniowe. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest pożyczka lub dotacja, określono na 53 tys. zł. Minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi natomiast 7 tys. zł. 

O warunkach finansowania oraz kryteriach dochodowych, na podstawie których udzielana jest dotacja lub pożyczka, uczestnicy szkoleń będą mogli dowiedzieć się więc już w najbliższy piątek, w sali sesyjnej Starostwa.  Warto poświęcić nieco czasu, by służyć mieszkańcom praktyczną wiedzą, zwłaszcza przy mozolnym wypełnianiu wniosku o dofinansowanie na remont lub wymianę pieca.