Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Stargard

Nabór na wolne stanowisko ds. informatyki w Biurze Obsługi Urzędu Starostwa Powiatowego ogłosiła Starosta Stargardzki, Iwona Wiśniewska. Zainteresowani, którzy złożą swoje oferty, mogą liczyć na zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu. Nabór potrwa do 22 maja 2019 r. Pełny tekst ogłoszenia został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Stargardzkiego.

Od kandydatów Starostwo oczekuje m.in. wyższego wykształcenia o kierunku informatycznym, nieposzlakowanej opinii (potwierdzonej czystym kontem w Krajowym Rejestrze Karnym), polskiego obywatelstwa i  zdolności do korzystania z pełni praw publicznych.

Przy naborze na stanowiska informatyka w Biurze Obsługi Urzędu, istotne będzie również doświadczenie związane z obsługą informatyczną sieci domenowej oraz administracyjna znajomość środowiska serwerowego Microsoft. Kluczowa przy ocenie kandydatów okaże się również znajomość technologii oraz protokołów sieciowych i bezpieczeństwa informatycznego. Mile widziane także doświadczenie zawodowe- minimum trzyletnie w charakterze administratora sieci lub baz danych.

Osoba zatrudniona na stanowisku informatyka w Starostwie Powiatowym będzie odpowiedzialna za administrowanie lokalnymi systemami sieciowymi oraz ich wirtualizacją. W zakresie obowiązków znajdzie się też wdrażanie polityki bezpieczeństwa, odnośnie dostępu do danych informatycznych dla pracowników urzędu. Wybrany kandydat zajmie się też zarządzaniem i konfigurowaniem dostępu do zewnętrznych sieci oraz bieżące monitorowanie stanu zabezpieczeń systemów informatycznych i danych.

Wymagane dokumenty, takie jak CV, list motywacyjny oraz kopie dokumentacji potwierdzających m.in. wykształcenie, staż pracy oraz świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, należy złożyć w terminie do środy, 22 maja   2019 r. Całą dokumentację składamy w zaklejonej kopercie, opatrzonej opisem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki w Biurze Obsługi Urzędu Starostwa Powiatowego w Stargardzie” osobiście- w Kancelarii Ogólnej Starostwa. Dokumenty można przesłać również pocztą na adres: 73- 110 Stargard, ul. Skarbowa 1 (liczy się data wpływu do Starostwa).

Ogłoszenie o wyniku naboru będzie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiatstargardzki.pl/, oraz bezpośrednio w siedzibie Starostwa. Zainteresowani mogą zasięgnąć dodatkowych informacji w sprawie naboru, dzwoniąc pod numer tel.: 91 48- 04- 811 lub 48- 04- 814.